jarní MILÁN - město umění a designu

nejnovější architektura a urbanismus 3. tisíciletí nad Mediolanem

TERMÍN: 4. - 8. duben 2019 (5 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 0419

CENA: 15 900 Kč       se slevou 15 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 680 Kč; možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA Praha - Miláno/Malpenza - Praha), transfery letiště - hotel - letiště, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v Miláně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, safe, free WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Dále cena zahrnuje jedno odbavené zavazadlo (váha max. 23 kg) a jedno malé příruční zavazadlo na palubu letadla (váha max. 8 kg). Cena nezahrnuje jízdenky na MHD a osobní městský poplatek (1,50 €/os./noc). Fakultativní nabídka č. 1) při letu s ČSA jsou běžná sedadla vedle sebe za poplatek 270 Kč / osoba a oba lety.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 4.4.

odlet z Prahy v 07:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J) v 05:30 hod., v 08:35 hod. přílet do MALPENZY, transfer autobusem; MILÁN hlavní město Lombardie, druhé největší italské město, metropole umění, staré i současné architektury, středisko designu, světové módy a veletrhů (tradice od r. 1920); do r. 222 př.Kr. keltská metropole, dále římské MEDIOLANUM, později hl. město langobardské a franské říše, dále centrum vlády rodu Visconti a Sforza; uložení zavazadel v hotelu; historické jádro města: vlakové nádraží Centrale (pozdně secesní, arch. L.J. Bouchot, otevřeno r. 1931), Grataciello Pirelli (arch. G. Ponti ad., r. 1958, v. 127 m), Galleria Vittorio Emanuele II. (slavná krytá obchodní pasáž, arch. G. Megnoni, 1865-77, vzor pro ostatní evropská velkoměsta), dóm - jedna z posledních gotických katedrál v Evropě, nazývaná „nejkrásnější gotický chrám na světě“ (vybudována pro Gina Galeazza Viscontiho, na místě baziliky S. Maria Maggiore, zasvěcena Narození P. Marie; bazilikální půdorys a fasáda ze světlého mramoru, 157x61,5 m, od r. 1386, dále 1500, 1765-69, 1805-13, 1948-51, r. 1965, na fasádě více než 2000 mramor. soch, z int. přístupné základy původ. baziliky S. Tecla pod Piazza del Duomo; bohatá int. výbava, mj. unikátní sedmiramenný bronzový svícen od Mikuláše z Verdunu, 13. st., vitráže 15.-16. st., možnost vystoupit na střechu, 135 fiál, výhled na centrum města), La Veneranda Fabbrica del Duomo - Dómské muzeum (skvělá instalace originálních děl z dómu - architekt. fragmenty, plastiky ad.), S. Maria Presso S. Satiro (9.-15. st., na půdorysu koptského kříže, přest. arch. Bramante  r. 1478, křestní kaple, iluzivní arch. presbytáře, dále arch. Vandoni, r. 1871), Piazza della Scala - pomník Leonarda da Vinci (r. 1872), proslulé operní divadlo La Scala (jedna z nejslavnějších operních scén světa, arch. Piermarini), Palazzo di Brera  (arch. Richini 1651-1773, původ. jezuitský konvent, od r. 1776 Accademia di Belle Arti) - Pinacoteca di Brera jedna z nejvýznamnějších obrazáren v Itálii, skvělá sbírka starého umění (zastoupeni mj. Mantegna, G. Bellini, Raffael, Piero d. Francesca, Caravaggio, Boccioni aj., otevřeno do 19:15 hod.); v podvečer začíná v místních barech sympatická forma občerstvení, tzv. „aperitivi“ (k zakoupenému nápoji neomezená konzumace předkrmových lahůdek formou bufetu); ubytování, volný program

pátek 5.4.

MILÁN Piazzale Cadorna s gigantickou plastikou jehly s nití (symbol města módy a linií metra, soch. C. Oldenburg a C. van Bruggen, r. 2000), komplex dominikánského kláštera S. Maria delle Grazie, cihlový kostel zdobený terakotou (arch. D. Bramante, od konce 15. st., v int. kostela mj. freskový cyklus z let 1482-85 B. Butignone, r.1542, G. Ferrari, tribuna), v refektáři slavná freska Leonarda da Vinci Poslední večeře (1495-98, poškozena při bombardování v r. 1943, časová vstupenka - cena bude upřesněna ), Monasterio Maggiore - S. Maurizio (od r. 1503, arch. G. Dolcebuono, unikátní fresková výzdoba stěn - B. a A. Luini, A. Campi, S. Peterzano), Civico Museo Archeologico (antické poháry, reliéfy, plastiky, etruská a řecká keramika; v zahradě Torre di Ansperto - oktogonální římská věž ze 3. st.), S. Ambrogio (4.-15. st., nejzajímavější církevní stavba v Miláně, prototyp lombardské baziliky, zal. milánským biskupem  sv. Ambrožem v letech 379-86 v blízkosti křesťanského hřbitova: atrium, reliéfy, nástěnné malby, kazatelna s reliéfní výzdobou z několika období, plastiky), římský portikus - 16 antických sloupů (4. st.), S. Lorenzo Maggiore (od 4. st., dále r. 1103, 1574-88, M. Bassi, křestní kaple, antické mozaiky, podlahy, sloupy, nástěnné malby), bazilika S. Eustorgio (zal. asi ve 4. st., dále bazilika ze 13.-14. st. součástí dominikánského kláštera zal. r. 1220, restaurována v 19. st. a po 2. svět. válce; antropomorfní a zoomorfní románské hlavice pilířů v hlavní lodi, v int. nádherná Capella Portinari - renesanční kaple zaklenutá melounovou klenbou, uprostřed mramorový sarkofág sv. Petra Mučedníka od G. di Balduccio z Pisy podpíraný postavami 8 křesťanských ctností), Potra Ticinese - čtvrť Navigli (s několika doch. vodními kanály - pozůstatek pův. dopravního systému); volný program, možnost návštěvy nového muzea MUDEC (arch. D. Chiperfield, 2000-15, osobitý design interiéru, kolekce historických předmětů, souč. umění; aktuální výstavy); volný program

sobota 6.4.

MILÁN Palazzo Reale (rezidenční palác, 12.-18. st.), S. Nazaro Maggiore (bazilika zal. v r. 382 sv. Ambrožem, pův. zasvěcena sv. Apoštolům), Ospedale Maggiore bývalý městský špitál (zal. Franceso Sforza v r. 1456, arch. Filarete, dnes areál Milánské univerzity); Museo del Novecento muzeum moderního a souč. umění v Palazzo dell Arengario (otevřeno v r. 2010 - arch. I. Rotta a F. Fornasari; mj. Picasso, Modigliani, Mondrian, Kandinskij, Boccioni, Carrá, de Chirico, Morandi, Fontana, Matisse, Klee aj.), Castello Sforcesco vynikající příklad městské fortifikační architektury, hrad rodů Visconti a Sforza (od r. 1368, přestavba od r. 1450 - Francesco Sforza, část. přestavba 1901-04; park s amfiteátrem z let 1893-97; v interiéru významné Museo d´Arte Antica - místní nálezy, expozice zbraní, architekt. fragmenty raně křesťanských kostelů z Lombardie; Archeologické muzeum (mj. jedinečná sekce egyptského umění); Muzeum hudebních nástrojů, Muzeum užitého a volného umění (mj. G. Bellini, Mantegna, Tintoretto, Tiepolo); expozice posledního Michelangelova díla - Pieta Rondanini v nové instalaci); volný program, možnost návštěvy  Pinacoteca Ambrosiana v Palazzo Ambrosiana - jedna z nejslavnějších obrazáren a knihoven v Itálii; proslulá sbírka italské malby 15.-17. st. (mj. Botticelli, Ghirlandaio, Vivarini, Brueghel, Luini, Leonardo da Vinci, Veronese, Tizian, Raffael, Tiepolo, Canova, Caravaggio aj.), Fondazione Prada v areálu bývalého lihovaru a skladišť na okraji města, přestavba na výstavní prostory pro moderní a současné umění (arch. R. Koolhaas, 19 000 m2, r. 2015)

neděle 7.4.

MILÁN Piazza Garibaldi nový urbanistický areál kolem nádraží: Bosco verticale (arch. Boeri studio, 2007-13, dva výškové domy s balkony porostlými stromy), náměstí Gae Aulenti (významná it. architektka a designérka, 1927-2012), budova centrály banky UniCredit (arch. Cesare Pelli, 2009-13, nákupní centrum), UniCredit Pavillon (víceúčelová hala 2015); Porta Nuova Residenza (skupina architektů, fascinující realizace projektu nového bydlení třetího tisíciletí); urbanistický komplex Palazzo Reggione Lombardia (arch. Pei Cobb Freed&Partners, 2007-10); nejnovější milánská architektura -  CITY LIFE (2008-16): metrem do stanice Tre Torri (nová fialová linka, od r. 2015), Piazza Tre Torri - centrální prostor (náměstí a obchodní centrum s restauracemi) se třemi mrakodrapy: Torre Isozaki - pojišťovna Allianz (arch. A. Isozaki, v. 209 m), Torre Hadid - pojišťovna Generali (r. 2017, v. 170 m), v projektu je Torre Libeskind (v. 150 m), součástí areálu bude Muzeum současného umění (plánované otevření v r. 2018), navazující na komplex původního výstaviště MILÁNO FIERA - nová střešní skulpturální nástavba nad vstupem, Residenza Zaha Hadid (8 bloků, 2009-13), krásná parková úprava, podzemní garáže, park Piazzale J. Caesare - fontána a vyhlídka na celý areál, Residenza D. Libeskind (8 obytných bloků z let 2010-13); vyhlídka na slavný fotbalový stadion G. Meazza - S. Siro (AC a Inter Milán, kapacita 80 000 diváků, přestavba 2015-16), hippodrom (20. léta 20. st.), ve volném prostoru monumentální bronzový kůň, vytvořený podle kreseb Leonarda da Vinci (na mramorovém podstavci, v cca 6,5 m, váha 15 tun, instalace v r. 1999); hlavní milánský hřbitov Cimitero Monumentale - sochařsky zajímavé náhrobky (mj. hrobka rodiny Campari a Martini); volný program

pondělí 8.4.

MILÁN volný program; možnost návštěvy (muzea otevřená v pondělí): Museo Poldi Pezzoli (pozoruhodná sbírka bohatého milovníka umění Giacoma Poldi-Pezzoli, hl. italská pozdní gotika a renesance, instalace v pův. obytných prostorách jeho městské rezidence), Museo Teatrale alla Scala (sbírka ilustrující dějiny světoznámé milánské opery, portréty skladatelů a pěvců, dobové dokumenty, součástí prohlídky je nahlédnutí do interiéru divadla z jedné z lóží); odpoledne transfer na letiště v Malpenze, odlet do Prahy v 19:50 hodin, přílet ve 21:20 hodin

Zajímavé odkazy:

http://whc.unesco.org/en/list/93
www.comune.milano.it
http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/en
http://www.milanmuseumguide.com
http://www.turismo.milano.it
http://www.duomomilano.it
http://www.teatroallascala.org
https://www.milanocastello.it
http://pinacotecabrera.org
http://www.italia.it/en/travel-ideas/made-in-italy/milans-modern-architecture.html
http://www.italia.it/en/travel-ideas/culture-and-entertainment/milan-city-of-theatres.html
http://www.wheremilan.com
https://www.youtube.com/watch?v=JdpimGtdMOQ
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/milanochecambia/edificio/202-residenze-hadid/11-citylife
https://www.duomomilano.it/en/
https://www.milanocastello.it/en
http://www.zaha-hadid.com/      

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi