JIŽNÍ PORTUGALSKO - ALGARVE | ARS VIVA cesty za uměním

JIŽNÍ PORTUGALSKO - ALGARVE

pískovcové útesy s mořskými zátokami, megalitické památky, římské vily a města, vizigótská a muslimská kultura, strážní hrady a přístavy...

TERMÍN: 30. leden - 6. únor 2024 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0324

CENA: 25 900 Kč       se slevou 25 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 440 Kč; možnost snížené zálohy 6 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Faro - Praha (pravidelná linka TAP via Lisabon), transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět, 7x ubytování s polopenzí – kvalitní bufet, 4* hotel v klidné části města, mezi vilami a zahradami, nad pískovcovými útesy nedaleko nejkrásnějších písečných zátok Algarve (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, safe, minibar, AC, free WiFi ad., v areálu hotelu venkovní i vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, turecká lázeň, příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) SILVES, PORTIMAO = 1 100 Kč; č. 2) LAGOS, SAGRES = 1 300 Kč; č. 3) ŠPANĚLSKÉ PŘÍHRANIČÍ = 1 300 Kč; č. 4) LOULÉ, FARO = 1 100 Kč; č. 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 680 Kč; č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic A60  pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 1 160 Kč. Cena nezahrnuje částku za spropitné 20 € (vybere průvodce před odletem na letišti v Praze).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

ALGARVE je nejen nejjižnější region Portugalska ale především malý přírodní i historický zázrak na konci Evropy. Algarve nejsou jen krásné pláže s jemným pískem celoročně „zalité“ slunečním jasem, mořem tvarované romantické pískovcové útesy a jeskyně ale i velmi pestrá historie - od paleolitu přes neolitická pohřebiště, dolmeny a menhiry, fénická, kartaginská, vizigótská a římská města i vily, přístavy s africkým jasem bílých fasád a bohatou arabskou minulostí regionu Gharb Al-Andalus vystřídanou středověkou kontrolou portugalských králů a objevitelských plaveb…

úterý 30.1.

odlet z Prahy v 18:55 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“) v 17:00 hod., přílet do FARA (via Lisabon) ve 23:50 hod., transfer do hotelu v ALBUFEIRA / SESMARIAS, ubytování

středa 31.1.

ALBUFEIRA / SESMARIAS - ALBUFEIRA od dávných časů rybářské městečko a přístav pro export zemědělských výrobků a minerálů; Římané (BALTUM) založili v oblasti zemědělské usedlosti a lomy; od 8. st. ovládli oblast Arabové (AL-BUHERA) s rozšířením exportu do severní Afriky - propojení ochrany s vnitrozemským hradem; r. 1249 dobyli oblast křesťané, od 15.-16. st. rozvoj v období zámořských objevů Portugalska, r. 1504 městská práva od Manuela I., v r. 1755 celá oblast poničena zemětřesením - postupný úpadek; obnovení prosperity až v r. 1986 - rozvoj i v souvislosti s turistickým ruchem (dnes jedno z hl. center Algarve); Av. da Liberdade na náměstí Largo E. D. Pacheco (hl. náměstí); farní kostel Igreja Matriz (od konce 18. st., pozdní rokoko a klasicismus, křestní kaple, nástěnná malba P. Marie v kněžišti - S. Barros); poustevna S. Sebastiao na místě staršího kostela ze 16. st. (detaily manuelského stylu na fasádě), barokní přestavba (v int. retábl se třemi světci); procházka po vyhlídkové cestě nad zátokou a pláží Peneco (barevné pískovcové útesy v kontrastu s bílými fasádami okolní architektury), vyhlídka na starý rybářský a nový jachetní přístav; procházka po pláži kolem zátoky k tunelu ve skále (arch. D. Pacheco,1932-35); náměstí de Armas (archeolog. nálezy z 12.-13. st. odkryté v r. 2000); na místě starého hradu dnes Archeologické muzeum - lokální nálezy v zajímavé instalaci (prehistorie, architektonické fragmenty z římské vily, podmořská archeologie ad.); na mnoha místech ve městě plastiky místního sochaře C. de Oliveira Correia; Capela da Misericórdia na místě arabské mešity (přestavba od r. 1499, r. 1755 poničeno zemětřesením, v 18. st. nová kaple); zbytky středověkých hradeb města; volný program - možnost procházky po východních městských plážích Dos Pescadores a Inatel k pískovcovým útesům VILAMOURA přímořský resort pro milionáře prezentující turistický rozmach Algarve od 80. let 20. st. - 5* hotely, kasino u pláže, nový jachetní přístav obklopený obchody a butiky; Cerro da Vila rozsáhlý soukromý areál římské vily města, přístavu a nekropolí (od r. 1963 neustále pokračující archeologický průzkum), část antického přístavu pohltilo moře; malé muzeum dokumentující historii výzkumu, předměty běžného každodenního života Římanů ve vile (keramika, sklo, mlýnky, šperky, plastiky, stavební články ad.); velmi dobře zachovalý a ukázkově čitelný areál honosné římské vily (1.-4. st., užíván ještě po muslimské invazi): půdorys hexagonální strážní věže, perstyl, impluvium, triclinium s mozaikovou podlahou, zařízení soukromých lázni; mimořádně dobře zachovalé další velké lázně - calidarium, frigidarium, natatio, palestra, vodní zásobníky, plavecký bazén, latríny ad.; obytný městský komplex, částečně zachovalé zdi přístavu, nekropole GREGÓRIOS menhiry vilarinha řada několika menhirů z červeného pískovce na hřebenu Cerro de Monterosso v uspořádání naznačujícím společenskou a náboženskou funkci; menhiry jsou součástí archeologické zóny zahrnující také nekropole Pedreirinha, Forneca a Carrasqueira, 5 500 - 3 000 př.Kr.: Menhir Dos Gregórios (v. 2,2 m, na povrchu pozůstatky uměle vytvořených prohlubní); Menhir de Vilarinha 3 (vejčitý tvar, původně o třetinu objemnější, v. 2,47 m, špatně čitelné pozůstatky výzdoby - hadovité šňůrky, důlky, sekery ad.); Menhir de Vilarinha 2 (v. 1,76 m, původně vyšší), na povrchu patrná výzdoba (hadi, vlnovky ad.) ALBUFEIRA / SESMARIAS

čtvrtek 1.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS volný program; fakultativní výlet č. 1: SILVES nádherné staré město ve vnitrozemí Algarve; strategické místo na řece Arade chránící z obou směrů přístup do Portugalska citadelou nad městem (sloužila ve všech historických dobách); nejstarší nálezy z období paleolitu a neolitu (v okolní velmi významné nálezy menhirů a dolmenů); důležité zemědělské centrum v římských dobách (vily v okolí), později centrum muslimských výbojů do vnitrozemí; v arabském držení až do r. 1189, v r. 1266 městská práva; v 16. st. sídlo biskupa přemístěno do Fara - počátek úpadku; obnova prestiže až v 19. st. v souvislosti s výrobou korku, dodnes radikální urbanistický rozvoj; historické jádro města: starý kamenný most přes řeku Arade (mnoho přestaveb od římských dob do 13. st.); rekonstruována tržnice; historické uličky pod citadelou, radnice (od 19. st.); citadela: mohutné dobře zachovalé pískovcové hradby od muslimských dob - vstupní brána a zbytek původní středověké dlažby (14. st.); Archeologické muzeum otevřeno v r. 1990 na místě významných archeologických průzkumů z r. 1979, kdy byla odkryta muslimská 18 m hluboká studna (š. 2,45 m) s paralelním schodištěm; kvalitní prezentace nálezů od paleolitu po křesťanský středověk, nápisy v lokálním jazyku (kolem 7. st. př.Kr.), součástí prohlídky je i vstup na hradby města; hlavní ulice (v každém domě cisterny z muslimské doby); kostel Igreja da Misericórdia de Silves od 16. st. (manuelský portál), barokní přestavba po r. 1755 (retábl), dnes výstavní prostor; románsko-gotická katedrála Sé na místě muslimské mešity (viditelný půdorys v dlažbě), přestavba v 15. st., v r. 1755 poškozena zemětřesením, v int. mnoho náhrobků, pozdně barokní retábly; Castelo de Silves muslimské základy a cisterna (od 8. st.), mohutné hradby s obrannými obytnými věžemi, vyhlídky do krajiny PORTIMAO druhé největší město Algarve s bohatou historií sahající do prehistorické doby a ideální přístav (obchod se severní Afrikou) v ústí řeky Odelouca (od středověku ho chránily dvě pevnosti na obou stranách řeky), doložena přítomnost Féničanů, Kartaginců (PORTUS HANNIBALIS) i Římanů; Městské muzeum mimořádně dobře provedená revitalizace původní továrny na zpracování sardinek (arch. I. Aires, J. Cid), historie města a okolí (archeologické nálezy z celé oblasti včetně modelu neolitického komplexu Alcalar), dokumentace lokálního rybolovu včetně prezentace lokální tradice zpracování sardinek, podmořská archeologie, dokumentační centrum a knihovna ad.: nové urbanistické uspořádání nábřeží včetně několika instalaci moderní plastiky; historické jádro města: náměstí s radnicí, jezuitský kostel a kolej Igreja Colégio da Companhia de Jesus (1660-1707, fasáda a interiér přestavěny po zemětřesení r. 1755); kostel Igreja Matriz de Portimao (od 15. st., barokní přestavba po r. 1755, v int. mj. sloupy s toskánskými hlavicemi); volný program ALCALAR jedna z nejstarších archeologických lokalit Algarve (kolem 3. tisíciletí př.Kr.), od r. 1880 první archeolog. výzkumy (N. Glória, P. Jardim, S. Rocha, J. Formosinho ad.); v oblasti Alcalar objeveno celkem 17 lokalit (hrobky, hromadné hroby, pece, sídliště ad.), přístupné jsou celkem tři; dokumentační středisko s mapami, dobovými fotografiemi a půdorysy jednotlivých typů hrobek (od tzv. královských až po společné pohřebiště), zajímavý film o výzkumné oblasti; monument č. 7 - monumentální hrobka typu tholos (srovnatelná s irským Newgrange) původně obklopená menhiry (průměr 27 m, vstupní koridor zakončený pohřební komorou se třemi výklenky), monument č. 9 - hrobka typu tholos (objevená r. 1900, vstupní komodor a pohřební komory se dvěma výklenky); velká klenutá pec vydlabaná do vápencového podloží (19. st.) ALBUFEIRA / SESMARIAS

pátek 2.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS volný program; fakultativní výlet č. 2: LAGOS patří k nejstarším městům regionu - osídlení již v paleolitu; díky ideální dispozici u ústí řeky Bensafrim; ideální přístav a místo pro rybolov a spojení s mořským zálivem a útesy chránící zátoku osídleno Kelty (LACOBRIGA), dále Féničané, Řekové, Kartaginci, muslimové; ve středověku zde prosperoval jeden z prvních trhů s otroky v západní Evropě (od r. 1444); historické centrum: barokní přístavní pevnost Forte da Ponta da Bandeira (dnes součást námořního klubu v blízkosti pískovcových útesů a písečných pláží), dobře zachovalé středověké městské hradby na kartaginských základech (součástí mohutná Porta de S. Goncalo); náměstí Jindřicha Mořeplavce s plastikou zakladatele portugalských námořních obejdů (kdysi také místo trhu s otroky); barokní kostel Igreja Matriz de Santa Mária (na místě původní stavby ze 16. st); Museu Municipal dr. José Formosinho s novou instalací a prezentací bohaté historie města (archeolog. sbírky, obrazárna, kabinet kuriozit), součástí prohlídky je interiér sousedního kostela Igreja de Santo António (18. st., bohatě zlacený retábl, oltáře a kazatelna dokumentující příliv bohatství z kolonií); volný program; jízda na západ kolem pobřeží: Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe poutní chrám z 15. st. založený Jindřichem Mořeplavcem RAPOSEIRA malé městečko s kostelem Igreja Matriz da Raposeira (15. st., manuelský portál) VILA DO BISPO malé městečko pojmenované po ruinách nedaleké římské vily; náměstí s kostelem Igreja Matriz do Bispo (17.-18. st., bohatě zdobený interiér) SAGRES dnes malé turistické a rybářské městečko na jihozápadním výběžku Portugalska, kdysi slavná osada s námořní akademií Jindřicha Mořeplavce, kde se školili nejslavnější kapitáni své doby (mj. F. Magalhães, P.A. Cabral, V. Da Gama), kde se stavěly první karavely; po smrti Jindřicha vše přemístěno do Lisabonu - postupný úpadek; pár ulic a rybářský přístav (objeveny ruiny římského osídlení); Fortaleza de Sagres nově opravená barokní pevnost na místě slavné Námořní akademie J. Mořeplavce (zemřel zde v r. 1460, dochovány časti hradeb středověké pevnosti), v areálu dvě kaple, dokumentační centrum; možnost procházky k majáku a výstupu na hradby - úžasné vyhlídky na strmé mysy a okolní zátoky s plážemi Praia da Baleeira, Praia do Tonel a mys sv. Vincenta CABO DE S. VICENTE jihozápadní výběžek Portugalska Římany považovaný za Promontorium Sacrum; maják na romantickém útesu obklopený zbytky pevnosti J. Mořeplavce a zbytky kapucínského kláštera (16. st.); mimořádné vyhlídky na divoké skalnaté romantické pobřeží a Sagres FORTALEZA DE SANTO ANTÓNIO DO BELICHE malá pevnost mezi Sagres a Cabo de S. Vicente (pravděpodobně na starověkých základech) poničena zemětřesením (částečná úprava 18.-20. st.), vyhlídky na pobřeží ALBUFEIRA / SESMARIAS

sobota 3.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS volný program; fakultativní výlet č. 3 Španělské příhraničí: CASTRO MARIM dnes malé příhraniční městečko na řece Guadiana; archeologické nálezy potvrdily osídlení již v době bronzové a železné, Féničané zde založili přístav BAESURIS (import svého zboží a řecké keramiky a export minerálů z vnitrozemí Algarve a Alentejo); dále římské castrum a malá arabská država, r. 1242 dobyto Portugalci, v r. 1319 první sídlo Kristova řádu; obnova hradu na konci 15. st. - důležitá pevnost bránící hranice Portugalska; na místě dřívějšího šibeničního vrchu a poustevny moderní barokní pevnost Forte de S. Sebastiao (1640-68, mohutné hradby s dělostřeleckých střílnami, raveliny ad.) doplnila na jihu města hradby starého hradu; vyhlídky na údolí řeky Guadiana, protilehlé španělské město Ayamonte a stále funkční saliny v okolí; farní kostel Igreja Matriz (18-20. st.); starý hrad a pevnost Castelo de Castro Marim - původní středověké hradby doplněné barokními, nádvoří s hradní kaplí sv. Jakuba (expozice dějin hradu a Kristova řádu v Portugalsku), hospodářské budovy a hradní budova na půdorysu římské pevnosti (v int. malá archeologická expozice) VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO významné pohraniční město na místě malé rybářské osady založené po r. 1755 markýzem Pombalem jako vzorové město pro obchod a správu oblasti, celá výstavba města (nebyla zcela dokončena) trvala jen půl roku; bloky domů na šachovnicovém půdorysu, centrální náměstí s kostelem ad. (vše jako Baixa v Lisabonu); historické centrum: náměstí Praca Marques de Pombal - uprostřed obelisk, opticky řešena dlažba náměstí, farní kostel Igreja Matriz (1770-80); bývalá tržnice (dnes kulturní centrum), moderní budova radnice, ulice s bílými fasádami plné kaváren, nábřeží řeky Guadiana upravené jako promenáda a přístav (mj. spojení s protilehlým španělským městem Ayamonte); maják (v. 40 m, r. 1923) TAVIRA jeden z nejdůležitějších historických přístavů Algarve na řece Rio Séqua a Rio Gilao vyskytující se na všech dochovaných historických mapách; pravděpodobně založen Féničany jako obchodní kolonie, slávu mu přinesli až Římané - obchod se severní Afrikou a dalšími římskými městy v Algarve, Alentejo, Británii a přístavy ve Středomoří; od 8. st. ovládli město muslimové (dodnes ve městě mnoho dokladů jejich přítomnosti) - rozšíření území a hradu a propojení cestami s dalšími městy (Faro a Silves), r. 1242 město dobyl portugalský rytíř P.P. Correia, v 16. st. (Manuel I.) postupné rozšiřování přístavu a zásobovacích cest při kolonizaci Afriky a dalších území; po r. 1640 obchodní spolupráce se španělskými městy v Andalusii (mj. Cádiz a Sevilla); po zemětřesení v r. 1755 úpadek, od 19. st. centrum rybolovu; tržnice Mercado da Ribeira (od r. 1887, renovace - arch. A. Da Silva Meira); Ponte Militar; náměstí s kostelem a klášterem Nossa Senhora de Ajuda; na místě římského mostu středověký most (13.-17. st., d. 87 m, přestavěn po r. 1655, kdy se zřítil); náměstí Praca da República; Museu Islámico dokumentuje zajímavým způsobem muslimskou historii města a soužití s křesťanským obyvatelstvem (architekt. články, jedinečná keramika); Igreja da Misericórdia (arch. A. Pilarte,1541-51, inspirace italskou renesancí), Palácio da Galeria (15. st.), od r. 2001 Městské muzeum; původně arabský hrad s opevněním a zahradami (10.-11. st., přestavěn ve 13. st., vyhlídky na město a řeku); Igreja Matriz de S. Maria do Castelo na místě staré mešity (přestavba v r. 1242 a po r. 1755 - it. arch. F.X. Fabri); volný program, možnost prohlídky nové knihovny a kaple S. Sebastiao (15.-18. st.) LUZ zajímavý farní kostel Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz (16.-18. st., boční manuelský portál) OLHAO největší rybářský přístav v Algarve (podle časových možností) s poklidnou africkou atmosférou úzkých uliček s bílými fasádami domů postavených kolmo k moři (chránícími se tak před prudkým větrem); význam města vzrostl na konci 17. st., kdy byla proti častým nájezdům pirátů ze severní Afriky postavena pevnost S. Lourenco, v 19. st. značné královské výhody a práva - rozvoj obchodu a rybolovu; kostel Igreja Nossa Senhora do Rosário (17.-18. st), krásné nábřeží se stylovou městskou tržnicí - dvě symetrické budovy (arch. J. Lopéz de Rosário, 176 kovových pilířů, inspirace konstrukcemi G. Eiffela, 1912-16); na nábřeží skvělé kavárny a cukrárny ALBUFEIRA / SESMARIAS

neděle 4.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS volný program; fakultativní výlet č. 4: LOULÉ významné vnitrozemské historické město spojovalo obchodní cesty do vnitrozemí a současně chránilo mohutnými hradbami celou oblast; osídlení již od neolitu, dále období fénické nadvlády nad místními kmeny; po příchodu Římanů důležitý vojenský opěrný bod chránící také okolní bohaté zemědělské usedlosti; od 5. st. vizigótské a od 8. st. muslimské osídlení (AL-ULYA); od r. 1249 příchod křesťanů, na konci 17. st. barokizace historického centra, od 19. st. zpracování korku a ovoce (funguje dodnes); centrum města: dochována řada zajímavých domů ve stylu funkcionalismu a Art deco - Cine-Teatro Louletano (arch. J. Mendes, r. 1930, další rekonstrukce od 70. let); špitální kostel da Misericórdia (od 16. st. - manuelský portál, barokizace po r. 1755, zdobené retábly); městská dvojitá tržnice v novomaurském stylu (arch. A.C. Campos, r. 1908); farní kostel Igreja Matriz de S. Clemente na místě staré velké mešity (minaret přestavěn ve zvonici), pozdně gotický trojlodní interiér s manuelskými detaily a řadou barokních kaplí a retáblů z 18. st.; nová radnice (ext., arch. A.C. Campos, r. 1908 - neoarabská inspirace se secesními detaily); modernizovaný klášterní komplex Espírito Santo (zal. františkány v r. 1693 a poničen r. 1755; dnes kulturní a společenské centrum); hrad Castelo de Loulé arabsko-portugalská konstrukce 9.-13. st. (nově opravené hradby a tři obranné věže); nově otevřené a architektonicky velmi zajímavé Muzeum muslimských lázní (arch. V. Mestre, r. 2022) vynikající prezentace vykopávek starých lázni a jejich provozu v jednotlivých fázích přestaveb (až do středověku); volný program FARO správní, společenské a kulturní centrum Algarve a jeden z nejstarších přístavů na jihu Portugalska; založeno jako fénická obchodní kolonie OSSONOBA kolem 5. st. př.Kr., od 3. st. př.Kr. nadvláda Římanů - rozšíření města a přístavu a propojení s vnitrozemím novými cestami; dále Vizigóti a muslimové (od r. 713), v r. 1249 město a oblast získal portugalský král - vnitřní rozvoj a prosperita v 16. st., početná židovská komunita (první tištěná kniha v Portugalsku); úzké propojeni s městem Silves ve vnitrozemí; historické centrum: opravené staré městské hradby (12.-15. st.) na místě římského opevnění, brána Arco do Repouso (dvě věže kontrolující vstup do města ze 12.-13. st.); bývalý klášter de Nossa Senhora da Assuncao (pozdně manuelský sloh, 1519-48), rajský dvůr v renesančním stylu, v r. 1894 zde založeno Městské muzeum (významné archeologické nálezy od neolitu po islámské období, nově instalovaná římská mozaika Okeana z 2.-3. st. - severoafrické vlivy; obrazárna, termínované výstavy); Gotická katedrála Sé na místě římského chrámu a mešity (od 2. st. př. Kr. - 18. st.), bohatě zdobený interiér s mnoha kaplemi a gotickými náhrobky, varhany, malé muzeum sakrálního umění, možnost výstupu na zvonici (vyhlídky na město, přístav a pobřeží), v rámci areálu přístupná kaple S. Michala; Biskupský palác (ext., 18. st.); kostel Igreja da Misericórdia de Faro (16.-18. st.); volný program MILREU areál velké římské venkovské vily nejlepší doklad římské přítomnosti v celé oblasti Algarve, vykopávky již od r. 1877 (E. da Veiga) probíhající dodnes: vstupní hala s prezentací historie průzkumu, model jednotlivých staveb, architekt. články, detaily hlavic sloupů ad.; zbytky komplexu luxusní vily s lázněmi, hospodářské budovy, chrám a mauzoleum (vše 1.-4. st.); obytná část vily: velkolepý peristyl původně obklopený sloupořadím (22 sloupů) a zahradou s lázněmi (na několika místech zachovány bazény a mozaikové podlahy s motivy mořské fauny, apodyterium, frigidarium, tepidarium a caldarium), ruiny raně křesťanské svatyně s baptisteriem, tzv. vodní chrám s exedrou; zajímavé venkovské stavení (16. st., válcové podpěry na nárožích, nedávno přeměněno v interpretační centrum) ALBUFEIRA / SESMARIAS

pondělí 5.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS volný program; možnost procházky od hotelu pěšky k nejhezčím zátokám a plážím Algarve: Praia da Ponta Pequena „mořské oko“ a jeskyně Gruta do Xorino - Praia das Andorinhas - Praia da Coelha jedna z nejhezčích a nejklidnějších v Algarve - Praia do Castelo -  Praia do Evaristo - Praia da Balbina - GALÉ široké pláže Praia Manuel Lourenco a  Praia T. Franco ráj serfařů

úterý 6.2.

ALBUFEIRA / SESMARIAS transfer na letiště FARO, odlet do Prahy (via Lisabon) v 11:15 hod., přílet do Prahy v 18:10 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi