severní ŠPANĚLSKO: Kantábrie, Asturie, Kastilie a León | ARS VIVA cesty za uměním

severní ŠPANĚLSKO: Kantábrie, Asturie, Kastilie a León

jeskyně Altamira, předrománská a římská architektura, raný A. Gaudí, O. Niemayer…

TERMÍN: 18. - 26. duben 2020 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0320

CENA: 23 800 Kč       se slevou 23 600 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 050 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa Praha - Bilbao - Praha, via Frankfurt), dopravu lux. autobusem dle programu, 8x ubytování se snídaní v hotelech v historických centrech měst: 3* hotel v Santillana del Mar (2x), 4* hotely v Oviedu (3x), Léonu (1x) a Valladolidu (2x), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi ad; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 900 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) MONTE NARANCO, SALINAS, AVILÉS, cena = 1 400 Kč; č. 2) TORDESILLAS a TORO cena = 800 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Španělsku 20 € - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 18. 4.

odlet z Prahy v 11:50 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:20 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet na letiště BILBAO Sondica v BASKICKU ve 18:25 hod. (arch. S. Calatrava, r. 2000); transfer autobusem do KANTÁBRIE: SANTILLANA DEL MAR ubytování v historickém centru

neděle 19.4.

SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS městečko kolem bývalého strážního hradu nad písečnými plážemi a malým rybářským přístavem; vyhlídka na Universidad Pontificia (ext., arch. J. Martorell, J.D. Montaner, r. 1890), novogotický Palacio Sobrellano (vstup do int. podle možnosti, arch. J. Martorell, katalánský gotizující styl, r. 1881; nedaleko hrobka rodiny markýze de Comillas), historické centrum: S. Cristobal (17. st.), domy s arkádami, lahůdkářství s místními specialitami ad.; El Capricho de Gaudí (arch. A. Gaudí, 1883-89, dům rodiny prvního markýze z Comillas, nově opravený a restaurovaný interiér a zahrada; exteriér a interiér zdobený kachlemi s motivem slunečnice, vestavěný nábytek a jedinečné kování; rezervovaný vstup) SAN VICENTE de la BARQUERA nejzápadnější historické město regionu Kantábrie, na výběžku mezi dvěma zátokami v ústí řeky Escudo; příjezd přes renesanční arkádový most Puente dela Maza (konec 15. st.); historické centrum, kostel S. Maria de los Ángeles (od 12. st.) od hl. portálu krásná vyhlídka na zátoku; volný program, podle časových možností Castillo de Rey (12. st.), vyhlídka na staré město a mosty, množství stylových restaurací a barů; ASTURIE: GIJÓN významný přístav a důležité město na starých přímořských cestách, v antice jedno z nejdůležitějších měst Hispánie (řím. GIGIA); rybářská čtvrť Cimadevilla: přechod ke Campo Valdés - vyhlídka na dlouhou městskou pláž Playa San Lorenzo, bývalá Rybí tržnice (dnes radnice), socha Octaviana Augusta; nedávno rekonstruované přístavní římské lázně (1.-3. st., model, vizualizace, mozaiky, plastiky ad., prohlídka podle časových možností), vyhlídka na Real Club Astur; Park S. Catalina monumentální plastika E. Chilidy Elogio del Horizonte (r. 1990, v. 10 m), pozůstatky dělostřelecké baterie, jachetní přístav, náměstí Pl. del Marques (Arbol de la Sidra - krásný objekt z lahví od cideru), renesanční studna, Plaza Mayor (dominantní arkády, 19. st.) OVIEDO ubytování v centru města

pondělí 20.4.

OVIEDO volný program; fakultativní výlet č. 1: MONTE NARANCO - dva jedinečné předrománské kostely, památka UNESCO, (rezervovaný vstup): Santa María del Naranco původní královský palác Ramira I. z pol. 9. st., později přeměněn na kostel a ve 13. st. zasvěcen P. Marii, rest. 1931-39 (jedna z nejlepších ukázek asturské předrománské architektury - galerie s arkádami a tesanými sloupy, monumentální valená klenba, jedinečné zdobené hlavice - rostlinné a figurální motivy), krásné vyhlídky na Oviedo, S. Miguel de Lino (centrální kostel, od 9. st., přest. ve 13. st., vliv byzantského umění); SALINAS malebné přímořské asturské lázeňské městečko s nádhernou 2,5 km dlouhou pláží S. Juan de Nieva a útesy (oblíbené místo surfařů); původní rezidenční vilová čtvrť (19. st.); na konci zátoky na útesech malé Muzeum Philipa Cousteau (historické kotvy v plenéru), bronzová portrétní socha P. Cousteau na skále (V. Menedez), nádherné vyhlídky na pobřeží Atlantiku  AVILÉS velmi významný a bohatý asturský přístav s antickou tradicí (řím. ABILIUS); historické centrum: františkánský kostel S. Antonio (zal. na konci 12. st. - románské průčelí, později barokní přestavba), zajímavé nástupiště na lávku přes řeku vedoucí ke kulturnímu centruel Niemayer“ víceúčelový komplex několika budov na rozhraní historického města, industriálního předměstí a rozlehlého přístavu v ústí řeky postavený podle návrhu slavného brazilského arch. O. Niemeyera (otevřen v r. 2011 za přítomnosti Woodyho Allena), Teatro Palacio Valdéz (arch. M. de Busto, poč. 20. st.), rozlehlý městský Parque de Ferrera (mj. francouzská zahrada), hl. náměstí Pl. España - radnice, četná podloubí; volný program, možnost prohlídky Městského muzea (jedinečná moderní instalace sbírek) OVIEDO dominantní Kongresové centrum (arch. S. Calatrava, r. 2011, 75 000 m2; málo známá, ale velmi zajímavá stavba významného španělského architekta)

úterý 21.4.

OVIEDO (ant. URB VETUS, římské OVETUM, ALVETIUM) hl. město autonomního společenství Asturie, významné a hrdé historické a kulturní centrum regionu, rodné město současné španělské královny Letizie; středov. dějiny od 8. st., v r. 924 centrum odporu proti Maurům, dříve hl. město asturského knížectví, dnes univerzitní město (univerzita zal. r. 1608); Plaza Alfonso II.: Mercado el Fontán, kostel S. Isidoro (16. st., dřevěný řezaný oltář ad.), Univerzita (arch. Del Ribero 1534-1608), radnice z r. 1662, promenády, kašny; kostel S. Tirso (ext., od 9. st., přest. v 17. st.), bazilika S. Julián de los Prados (812-42 za Alfonse II., v interiéru unikátní fresky z 9. st. v římském pompejském stylu - pouze architektura a dekorativní výzdoba, paralela s reliéfy na Monte Naranco, vše dobře zachováno; rezervovaný vstup); katedrála Sancta Ovetensis zal. r. 760, přest. Alfonsem II., dokončena v letech 1328-1528; vysoká věž a asymetrické západní průčelí - fr. arch. Buyeres (v interiéru vyvážené proporce, náhrobky 14 králů a královen, zlatý retábl z 16. st.; Cámara Sancta - dvě místnosti, kaple z 9. st., sochy Krista a Apoštolů, mobiliář z 9. st.; kaple S. Martín, S. Barbara, S. Roque; tzv. Andělský kříž z r. 808, Cruz de la Victoria z r. 908, got. vitráže, křížová chodba, kaple Alfonse II., kaple S. Eulalie ze 17. st. ad.); volný program - možnost prohlídky Museo des Bellas Artes obrazárna, plastiky, umělecké řemeslo, sklo (nová přestavba a instalace - arch. F. Mangado, aktuální výstava; otevřeno do 20:30 hod.)

středa 22.4.

OVIEDO Archeologické muzeum Asturie v budově bývalého benediktínského kláštera (16. st.): nově instalované sekce prehistorie, římské Asturie, středověk; cesta na jih hornatou dramatickou krajinou - KASTILIE a LEÓN: LEÓN významné historické město zal. v r. 68 císařem Galbou, sídlo VI. legie (odtud pravděpodobně i název León = legie), v letech 999-1027 za Alfonse V. důležité středisko křesťanského Španělska; Colegiata de S. Isidoro - na místě původního římského fóra a chrámu postavena královská bazilika (11.-12. st.) a panteon (mramorové sloupy s jedinečnými hlavicemi z r. 1050,  rostlinné motivy, mauzoleum - 11 králů, 12 královen, 21 princů a řada šlechticů, nádherné nástropní malby ze 12. st., malé muzeum v římské věži - mj. Cáliz de doña Urraca, r. 1100); Casa Botines (arch. A. Gaudí, r. 1893, jedna z prvních velkých realizací architekta; ext.), manýristický palác Palacio de los Guzmanes (r. 1556, dle možností přístupné arkádové nádvoří); část dobře zachovalých římských hradeb se základy věží, S. Marcelo (1588-1627), renesanční radnice (arch. de Rivero, r. 1585), zbytky římských hradeb a místo ant. lázní, katedrála S. María de Regala - klenot města, inspirace fr. gotikou (od pol. 13. st.-14. st., 90x40 m, západní rozeta a průčelí - Poslední soud, 1 800 m2 vitráží, 180 oken,  křížová chodba, Katedrální muzeum ad.), ubytování v centru města; volný program - možnost prohlídky Palacio del Conde Luna (měšťanský palác ze 14. st., dnes v int. Městské muzeum - mj. modely města v jednotlivých fázích rozvoje, archeologické sbírky), procházka kolem středověkých hradeb do čtvrtě S. Francisco ad.

čtvrtek 23.4.

LEÓN - ASTORGA jedna z významných zastávek na svatojakubské cestě do Santiaga; archeologické nálezy již od paleolitu, ve starověku římský vojenský tábor (VI. legie) a město ASTURICA AUGUSTA Santuario de Fátima, část římské městské vily (mozaiky - medvěd, ptáci; soukromé lázně), Museo Romano v dochované římské chodbě (kryptoportikus) a nová nástavba, zajímavé plány a rekonstrukce, náhrobky, nápisy); Plaza Mayor barokní radnice (r. 1703), arkádové náměstí (stylové restaurace a kavárny); Puerta del Rey, dokonale zachovalé římské hradby (1.- 4. st, ve 13. st. rozšířeny na délku 2 100 m), římská brána a torzo malého ant. divadla, neogoticko-secesní „hrad, chrám a rezidence“ Palacio Episcopal (rané dílo arch. A. Gaudí, r. 1889, mohutná stavba z šedé žuly; v interiéru „gotické“ sloupy, točitá schodiště, dekorativní dřevěné a keramické obklady, vitráže; v přízemí expozice o svatojakubské cestě - Museo de los caminos a stavbách A. Gaudího, v prvním patře mj. kaple s nástěnnými malbami, v suterénu archeologické muzeum s lokálními nálezy), katedrála S. María de Astorga (budována z místního zlatavého pískovce, od r. 1471 v platereskním stylu, prosvětlený vzdušný interiér, v závěru nádherný renesanční retábl z let 1558-84 od sochaře Gaspara Becerry - přezdíván španělský Michelangelo) v přilehlých prostorách a v ambitu rozsáhlé katedrální muzeum (mj. cenné iluminované rukopisy, množství dřevěných polychromovaných plastik, obrazy, sarkofágy) VALLADOLID ubytování na okraji historického centra; Palacio de los Pimentel rodný dům Filipa II. (r. 1527, dnes sídlo Diputacion Provincial de Valladolid, vestibul - malované kachle z r. 1959 s historickými výjevy), socha Filipa II., kostel a klášter S. Pablo (arch. S. de Kolonia, 1450-1511, krásný příklad tzv. Izabelské gotiky, v int. 11 kaplí, pokřtěn r. 1425 Jindřich IV., r. 1527 Filip II. a v r. 1605 Filip IV.; Museo Nacional de Escultura stálá expozice v Collegio S. Gregorio (pozdně gotický zdobený platereskní portál), Palacio de Villena (aktuální výstavy), Casa del Sol sádrové odlitky a kopie ant. děl (Agamemnónova maska, gladiátorské přilby ad.)

pátek 24.4.

VALLADOLID (název z arabského Balad-al-Walid = země otce) hlavní město autonomního společenství Kastilie a León na místě původ. keltského a římského voj. tábora; historické jádro města: harmonické náměstí Plaza Mayor - radnice (r. 1879), uprostřed socha zakladatele města; románsko-gotický S. Martín, S. María La Antigua (boční část a arkády z 12. st., got. přístavba); katedrála Nuestra Señora de la Asunción  (Ruinas de la antigua Colegiata de Santa María) přestavba původního got. kostela (arch. J. de Herrera), hlavní průčelí  pouze s jižní věží (severní spadla při zemětřesení r. 1755), int. - monumentální renesance, katedrální muzeum; univerzita; Real Monasterio de S. Benito - gotický kostel (15. st., oktogonální dominantní věže na průčelí, vzácné oltáře); klášter dnes muzeum španělského moderního a současného umění Patio Herreriano (aktuální výstavy); volný program; fakultativní výlet č. 2: TORO významné historické město (řím. ALBUCELLA) a centrum vinařské produkce DO nad řekou Duero; cestou vyhlídka na kamenné keltiberské zvíře (symbol oblasti), pevnost Alcázar (ext., 10. st., na místě ant. Akropole), nádherná vyhlídka na úrodnou krajinu kolem řeky Duero a kamenný románský most Puente de Toro (řím. základy, r. 1194), kostel S. María la Mayor (1170-1250) neobyčejně krásné románské průčelí (andělé s hudebními nástroji); Puerta de Corredera, Palacio Marqueses de Castrillo, brána Puerta del Mercado (1719-39, na místě středov. věže z 15. st., hrázděné domy, Plaza Mayor TORDESILLAS opevněné histor. město (řím. TURRIS SILLAE), mj. místo podepsání významné smlouvy mezi Španělskem a Portugalskem o rozdělení světa; Plazza Mayor (podloubí, hrázděné domy), Jardines del Palacio vyhlídka na údolí řeky Duero, palác Casas del Tratado (expozice rozdělení světa a zámořských objevů 15. a 16. st.) VALLADOLID

sobota 25.4.

VALLADOLID - PALENCIA malebné historické město, starobylá křižovatka cest v nížině Tierra de Campos; nad městem dominantní plastika „Cristo del Otero“ (sochař V. Macho, r. 1931, v 20 m), tržnice (r. 1896), Plaza Mayor, františkánský kostel a klášter (jednoduchá gotika), bronzové plastiky dvou flagelantů, S. Pablo (ext., částečné bez klenby, v int. astronomické muzeum), klášter Convento de la Piedad (na čtvercovém půdorysu), výjimečná katedrála Immaculata nazývaná „neznámá kráska“, jeden z nejzajímavějších a nejelegantnějších gotických interiérů ve Španělsku (1152-1504, extrémně vysoká, ladná klenba - v. 42 m, hra světla, jedinečné přepážky s retábly, vzácná vizigótská krypta S. Antolín - od r. 600, hlavice sloupů, studna), zajímavé katedrální muzeum v budově konventu (mj. El Greco - Sv. Šebestián, r. 1580), nábřeží Rio Carrion - vyhlídka na most Puente Mayor (původně antický, dále 16. st., přestavěn v 19. st.), románsko-gotický kostel S. Miguel (11.-13. st., pilíře, hlavice, vysoká hlídková věž, v int. gotika), kostel Senora de la Calle (r. 1584, renes. fresky) FRÓMISTA významné historické centrum a poutní místo na cestě do Santiaga; románský kostel St. Martín de Tours de Frómista (zal. v 11. st., r. 1188 začleněn do benedikt. opatství, výrazné válcovité věže na západ. straně, románské hlavice sloupů, mohutná valená klenba a román. apsidy); gotický kostel San Pedro (13.-15. st.) JULIÓBRIGA (řím. IULIOBRIGA) významné římské město nad údolím Besaya, opěrný strategický bod během Kantabrijských válek (29-19 př. Kr.); archeologický areál: fórum, domus, studny skladiště a stáje, římské vily; románská kaple na římských ruinách ad. SANTILLANA DEL MAR malebné, dokonale zachovalé středověké městečko ve vnitrozemí KANTÁBRIE, kdysi hl. město Asturie; ubytování v historickém centru; volný program

neděle 26.4.

SANTILLANA DEL MAR románský klášterní kostel La Colegiata - důležité poutní centrum a zastávka na cestě do Santiaga (12. st., v int. hrobka místní světice Sv. Juliany, románské hlavice sloupů s válečnickými a milostnými scénami, románská křtitelnice, v ambitu biblické výjevy, rostlinný, zvířecí a geometrický dekor ad.), šlechtické kamenné paláce a nádvoří z 15.-18. st., Plaza Mayor, městské hradby ALTAMIRA světoznámá jeskyně (ext., seznam UNESCO) s významným nálezem (v r. 1879) pravěkých nástěnných maleb (35 000 až 13 000 let staré); Muzeum Cueva Nuova - naprosto věrná a přesvědčivá replika starověké jeskyně (včetně expozice prehistorie celého regionu; rezervovaný vstup); odpoledne přejezd do BASKICKA na letiště BILBAO Sondica; odlet do Prahy v 19:10 hod., přílet ve 23:15 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi