JORDÁNSKO - VELKÝ OKRUH

světem starověkých civilizací, ummajovské kultury, A. Musila a křížových výprav

TERMÍN: 26. duben - 6. květen 2019 (11 dnů) POSLEDNÍCH 6 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 0319

přihlášky nejpozději do 30. ledna 2019

CENA: 36 900 Kč       se slevou 36 600 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 530 Kč; možnost snížené zálohy 7 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Frankfurt - Ammán a zpět (pravidelná linka Lufthansy), lux. klimatizovaný bus, 8x ubytování s polopenzí (3 - 3+* hotely s klimatizací, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně a večeře formou švédských stolů, minibar ad.; v hotelech také: swimming pool, jacuzzi, fitness ad; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, kompletní vstupné dle programu v ceně cca 250 USD (v Petře 2 dny), úplné pojištění, místní technický doprovod, jordánské skupinové vízum, jízdu na koni k Wádí Músa (není povinné), vstup na soukromou pláží u Mrtvého moře, podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Jordánsku (25 €), vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze; fakultativní výlet č. 1) WÁDÍ RUM, AQABA (včetně jízdy terénním automobilem se zastávkami po Wádí Rum a vstupného na pláž Barenice Beach jižně od Aqaby) cena = 1 800 Kč; výlet č. 2) AJLUN, PELLA (včetně vstupného) cena = 1 600 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 26.4.  

odlet z Prahy v 18:20 hodin (pravidelná linka Lufthansy via Frankfurt) sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 16:50 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J);  přílet do Frankfurtu v 19:25 hod.; odlet do Ammánu ve 21:00 hodin, přílet do  AMMÁNU 27.4. v 02:10 hodin m.č.,

sobota 27.4.

AMMÁN transfer autokarem z letiště do hotelu v PETŘE - možnost převléknutí, uložení zavazadel; jedno z nejlépe prosperujících měst starověku, několik století ukryté v romantických skalních průrvách a rozsedlinách (objevitel - Švýcar J. L. Burkhardt v r. 1812), původní osídlení cca 7 000 př.Kr., egyptská doba (15.-13. st. př.Kr.), nabatejská doba (6. st. př.Kr. - 106), římská doba (2.-4. st.); Wádí Músa nově objevená a restaurovaná původní dlažba s rozvodem vody a kanalizací, tzv. Karavana (nově objevené skalní reliéfy), nabatejské vodní nádrže, prohlídka nejvýznamnějších skalních chrámů, hrobek, obelisků: Al-Chasnek (tzv. pokladnice faraóna - nejznámější památka Petry; reliéfy Castora a Polluka, amazonek ad.), Nabal al-Najr, cardo maximus, tržiště, zbytky sloupořadí, nyphaeum, „královský palác“, byzantská věž, chrám okřídlených lvů, velký chrám, městské lázně, propylaje, Staré a Nové archeologické muzeum: plastiky, architektonické články, mince ad.), královské a velmožské hrobky (tzv. Hedvábná hrobka, Korintská hrobka, hrobka Sexta Florentina, Soudní dvůr ad.)

neděle 28.4.

PETRA pokračování prohlídky; jízda na koni (není povinné) k Wádí Músa; cesta pěšky posvátnou cestou ke schodišti do soutěsky Wádí Farasa (obelisky, posvátné pilíře, rituální lázně, tzv. Oltář obětování - nádherný výhled po celé oblasti obytné i pohřební části starov. Petry), Al-Madhaba (soukr. svatyně, oltář, mensa sacra, lázně), tzv. Vojákova hrobka, Renesanční hrobka; Wádí ad-Dejr, „Lví triclinium“, Ed-Dejr (krásné průčelí, snad hrobka Rabela II.), neolitický kruhový cyklus, nádherné výhledy na Wádí Araba a další oblast Petry); volný program

pondělí 29.4.

PETRA volný program; fakultativní výlet č. 1: autobusem a dále terénními automobily - cca 2hodinová projížďka po WÁDÍ RUM - nádherná pouštní krajina údolí pod horou Džabal Ram (1754 m.n.m.) s památkami na starověké a středověké obyvatelstvo; možnosti: Nabatejský chrám (1.-2. st., dle nápisů zasvěcený bohyni Allát, sloupořadí, cella, zbytky štukové výzdoby ad., Tamudské nápisy  z  8. st.), tzv. Lawrencova studně (nabatejská studna), Ain Qattar (nabatejská studna vytesaná do skály ad.), Měsíční údolí (Tamudské skalní rytiny) AQABA (AQABAT AILA, HAILA, ELIM) jordánské letovisko a významný přístav u Rudého moře, tradiční místo a zastávka poutníků do Mekky; již od neolitu významný strategický opěrný bod Tell Maguss, dále Tell al-Chalejfa (pevnost na hranici s izraelitskými kmeny, 8.-4. st. př.Kr.; dále oblast nabatejského království - od r. 106 pod římskou kontrolou; 3.- 4. st. sídlo X. římské legie; dále Byzantinci, od r. 630 Arabové; r. 1 116 příchod křižáků (Balduin I.); prohlídka: středověké opevněné město AJLA (od r. 1986 výzkumy arch. z Chicaga; na místě římsko-byzantské osady, 140x170 m, 2,5 km dlouhé hradby, 4 nárožní věže; Egyptská brána, lázně - geom. motivy, kongregační mešita - 7. st.), Syrská brána ad.; mamlúcká pevnost (ext.) zajímavý příklad arch. konce 15. a poč. 16. st., vyhlídka na Aqabský záliv (Jordánsko, Izrael, Egypt); koupání v Rudém moři na Barenice Beach; PETRA

úterý 30.4.

PETRA vyhlídka na hrad ŠOBAK (MONTREAL) křižácký pouštní hrad (od r. 1115, Balduin I., prohlídka - hradební zdi a věže ze 13. st., kaple, vodní systém, podzemní cisterny, zbytky ajjúbovského palácového komplexu, turecké lázně, kostel) KARAK (KIR-HARASETH) křižácký pouštní hrad na kopci (od r. 1115, dále 12. st., zachovalý fortifikační systém - hluboké příkopy, dvojité hradby, vstupní věž s padacím mostem, donjon, cisterna, kaple, podzemní skladovací prostory, kuchyně, podzemní cely, malé archeologické muzeum - místní nálezy od doby železné po středověk aj.), vyhlídka do krajiny země Moab WÁDÍ MUDŽÍB (Arnon) jordánský „Grand canyon“ přírodní zlom (4 km široký a 400 m hluboký) vedoucí k Mrtvému moři, po starověké římské cestě Via Nova Traiana (starov. římská silnice spojující oblasti provincie Arabia od Aqaby přes Petru po Bosru, od r. 106) UM-AR-RASAS (KASTRON MEFAA) památka UNESCO (od r. 2005), ve starov. důl. hraniční město a pevnost (fortifikace, městské brány, obytné domy s atrii, sloupy, mlýny), kostel sv. Štěpána (r. 785, jedinečné mozaiky s vyobrazením 15 tehdejších měst vých. a záp. od řeky Jordán, mj. Philadelphia/Ammán, Madaba, Esbounta/Hesban, Jeruzalém, Nablus, Caesarea, Diospoli/Lidda, Gaza ad.) AMMÁN ubytování

středa 1.5.

AMMÁN komplex a mešita Malika Abdalláha (r. 1990, nejzajímavější současná sakrální stavba v Jordánsku, 4 patra, kapacita 6000 osob), Citadela (Jabal al-Qalá), nejstarší místo osídlení města: římský chrámový komplex (2. st., rekonstrukce sloupů s hlavicemi), abbásovská hradeb. věž, fortifikace (3.-8. st.), byzantský kostel (5.-6. st.), cisterny (8. st.), mešita, ummajovský palácový komplex, Archeologické muzeum na citadele (jedinečné, chronolog. řazené archeolog. nálezy z celého Jordánska, mj. výjimečné plastiky z r. 6 000 př.Kr., amonitské a moabitské předměty, šperky, fragmenty svitků od Mrtvého moře, Balaamův text z Dejr Alla ad.), starověké centrum: decumanus maximus se sloupořadím, cardo maximus, divadlo (169-177), forum, odeon (dobře zachovalé, 2. st.), nymphaeum, zbytky středov. opevnění (na řím. půdorysu),; nový kulturní areál ve starém městě a nové archeologické národní Jordan Museum (otevřeno v r. 2014, nálezy ze všech období z území dnešního Jordánska a západního břehu Jordánu, nová instalace; okružní jízda městem: nová ammánská předměstí (arch. a urbanismus - západoevropské a americké vlivy, rezidenční a milionářská čtvrť Abdún)

čtvrtek 2.5.

AMMÁN - celodenní cesta pouští západně od Ammánu, tzv. UMMAJOVSKÉ POUŠTNÍ HRADY postavené na zbytcích římských hraničních pevností (2.-3. st.): QASR CHARÁNA (8. st., zachovalá fortifikace; čtvercové a půlkruhové věže, stáje, nádvoří, obytné místnosti s nápisy) QASR AMRA místo znovu objevené pro Evropu českým cestovatelem a spisovatelem Aloisem Musilem, jedinečné pouštní odpočinkové sídlo chalífy Walída I. (700-715) u Wádí Butm, vodní systém, lázně, hypocaustum s pecí, tzv. trůnní sál (v islámském světě ojedinělé nástěnné malby s motivy nahých ženských postav, lovecké scény ad., caldarium - zobrazení hvězdné oblohy) ASRAQ opevněný hrad u Wádí Sirhan (3.-13. st.), začátek starověké silnice Strata Diokletiana (hradby s věžemi, funkční bazaltové brány, nápisy, místnost Lawrence z Arábie ad.) QASR HALLABAT rozsáhlá pevnost a sídlo se zachovalým vodním systémem, lázně (hypocaustum, tepidarium, apodyterium, caldarium), cisterny, mešita (8. st.); jízda kolem města AL-ZARQÁ - AMMÁN

pátek 3.5.

AMMÁN - HESBAN (HESBUS nebo ESBUS) starověké město - tell (9.-8. st. př.Kr.) na Via Nova Traiana, římské monumentální schodiště a věž, byzantský kostel, vodní nádrž (9. st. př.Kr.), tzv. severní kostel (mozaiky), arabské lázně MADABA pův. významné starověké město zastavěné novějšími domy (ve sklepeních pův. ant. základy a mozaiky), kostel „mozaikové mapy“ (objevena r. 1884, 6. st., podlahová mozaiková mapa s nejdůležitějšími místy Svaté země včetně plánů měst a oblastí: Jeruzalém, Karak, Nablus, Betlém, Gaza, Aškalon, Nil, Tanis, Jordán ad.), zbytky obytných domů, Archeologické muzeum (vynikající mozaiky, ant. sklo, přenesené mozaiky z byzant. kostelů, etnograf. expozice), křestní kaple (6. st.), Archeologický park (zpřístupněn v r. 1995, jedinečný areál: mozaiky z Herodova paláce, kostel P. Marie, římská cesta, kostel proroka Eliáše, chrám Všech Apoštolů - 6. st. ad.)  HORA NEBO (CHIRBET EL-MUCHAJJÁT), archeologická expozice, kostel sv. Lota a sv. Prokopia zcela nově opravený areál (4.-9. st., mozaiky z různých dob), kostel sv. Jiří (6. st., mozaiky), pův. římské milníky z Via Nova Traiana, vyhlídka na údolí Jordánu a Mojžíšův kostel, cesta po nové silnici do údolí Jordánu - NOVÉ MÍSTO KRISTOVA KŘTU (u pův. meandru řeky Jordán) MRTVÉ MOŘE volný program; možnost koupání na soukromé pláži s možností využití dalších zařízení (sprchy, bazény ad.) a nákupu místních produktů AMMÁN

sobota 4.5.

AMMÁN volný program; fakultativní výlet č. 2: AJLUN (QALÁAT-AR-RABADH) působivý hrad nad východním údolím Jordánu; postaven Saladinovým bratrancem 1184-85 a 1214-15 rozšířen jako opěrný bod proti křižáckým pevnostem nad západním údolím Jordánu (Belvoir ad.), r. 1260 dobyt Mongoly; příkopy, padací most, obranné věže, masivní hradby se střílnami, cisterny TELL DEIR ÁLLA tell s nejstarší vrstvou z období 1700-1400 př.Kr. TELL-AS-SÁIDIYAH jeden z nejvýznamnějších tellů v údolí Jordánu; cca od r. 6 000 př.Kr., 2800 př.Kr. poničen a přestavěn; kasematové hradby (12. st. př.Kr.), starověký hřbitov (egyptský vliv), obytné budovy (10. st. př.Kr.), perská část města (6. st. př.Kr.) PELLA (TABAQAT FAHL) rozsáhlý a významný archeologický areál v údolí Jordánu -  nálezy z období paleolitu, neolitické sídlo (nálezy od r. 7000 př.Kr), dále obchodní křižovatka na cestě do Egypta (texty v egyptských archivech), později člen dekapolis, významné byzantské (25 000 ob.), ummajovské a abbasovské centrum; Východní kostel (5. st.), ve skále vysekané cisterny, byzantský obytný komplex (kolem r. 400, mozaiky, ant. sloupy), odeon (od 1. st.), lázně (3.-4. st.), vyhlídka na Tell Husn (místo nejst. osídlení; římské hroby, byzantská pevnost) AMMÁN

neděle 5.5.

AMMÁN - DŽARAŠ (GERASA) jedno z nejlépe zachovalých ant. římských měst (od 2. st. př.Kr.), prosperující součást dekapolis: Hadriánův triumfální oblouk (129-130, nápisy), hipodrom (260x80 m, nově rekonstr. část), hradby (3,5 km, pův. 120 věží), Jižní brána, cardo maximus (800 m, jedinečně zachovalé sloupořadí, starov. obchody), Diův chrám (2. st., nádvoří 100x50 m, cella, zbytky plastik v nabatejském stylu), Jižní divadlo (81-96, dobře zachovalé, 3000 diváků, scenae frons), tzv. oválné forum (1. st.) se sloupořadím a pův. dlažbou, macellum (2. st., atrium se sloupořadím), Archeologické muzeum (plastiky, mozaiky, mince aj.), decumanus maximus se sloupořadím,  tetrapylon, byzantské kostely (od 5. st.) - sv. Kosmy a Damiána, sv. Jana, sv. Jiří;  nymphaeum (bohatě zdobené průčelí), Svatá cesta, Artemidin chrám, Západní a Východní lázně, Severní divadlo, Severní tetrapylon (2. st.) UMM QUAJS (GADARA) jedno z měst Decapolis, významný starověký opěrný bod, dnes na hranici Jordánska, Izraele, Sýrie; zbytky městských hradeb, cardo maximus, Západní divadlo (od 3. st. př.Kr., 3000 diváků), bazilika na terase (sloupy - kombinace bazaltu a vápence), lázně (4. st.), starov. obchody, decumanus maximus (800 m, vyhlídka na Golanské výšiny, Hammat Gader a Galilejské jezero), Severní divadlo, Archeolog. muzeum (dle možnosti, mozaiky, plastiky, sklo, bazaltová vrata ad.) IRBID krátká zastávka v univerzitním městě, středisku severního Jordánska (mj. vyhlášené skvělými sladkostmi) AMMÁN večeře ve stylové restauraci; transfer na letiště  

pondělí 6.5.

AMMÁN odlet do Prahy v 03:10 hod. místního času (via Frankfurt), přílet do Frankfurtu v 06:50 hodin; odlet do Prahy v 10:05 hod., přílet do Prahy v 11:05 hodin m.č.

Zajímavé odkazy:

http://www.visitjordan.com/
http://whc.unesco.org/en/list/1377
http://whc.unesco.org/en/list/1093
http://whc.unesco.org/en/list/327
http://whc.unesco.org/en/list/1446
http://whc.unesco.org/en/list/148
http://www.apaame.org/
http://www.art-and-archaeology.com/jordan/jordan.html
http://jordanmuseum.jo/en
https://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Petra-Best-Jordan
https://www.airpano.com/Photogallery-Author.php?author=58
http://wadirum.jo
http://yourenotfromaroundhere.com/blog/qasr-kharana-jordan
http://www.visit360.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=103:qasr-kharana-360&Itemid=93
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/202323234400036-jordansko-hledani-korenu/https://www.youtube.com/watch?v=zC4t3fP1vhYhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.htmlhttps://www.bbc.com/news/world-middle-east-14631981

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi