PÍSEK, ZVÍKOV A PAMÁTKY V OKOLÍ | ARS VIVA cesty za uměním

PÍSEK, ZVÍKOV A PAMÁTKY V OKOLÍ

Čížová, Dobev, Myšenec, Krč, Křtěnov, Albrechtice nad Vltavou

TERMÍN: 7. květen 2022 (1 den) NOVÝ ZÁJEZD ČÍSLO ZÁJEZDU: 0222

CENA: 900 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 7.5.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - ČÍŽOVÁ raně gotický kostel sv. Jakuba (2. pol. 13. st.) DOBEV gotický autenticky dochovaný kostel sv. Brikcí PÍSEK významné jihočeské město založené Přemyslem Otakarem II., z té doby most přes Otavu a část opevnění; děkanský kostel Narození Panny Marie (nástěnné malby z konce 13. st.), torzo hradu, dominikánský kostel (přestavěn v 1. pol. 17. st., gotické části strženy v 1. pol. 20. st.), radnice (1740-67); kostel sv. Václava v místě staré osady z doby před vznikem města, v dnešní podobě ze 16. st. (pozoruhodné nástěnné malby - téma upálení mistra Jana Husa, upraven barokně v 18. st.) MYŠENEC kostel sv. Havla raně gotický z 2. pol. 13. st., gotické nástěnné malby; zbytky hradu založeného Přemyslem Otakarem II. KRČ kostel sv. Václava (gotické jádro z 2. pol. 13. st., novobarokně přestavěn na poč. 20. st., v interiéru gotické nástěnné malby z 1. pol. 14. st.) KŘTĚNOV gotický kostel sv. Prokopa situovaný pod temelínskou elektrárnou (zajímavý typ s dvojitým vítězným obloukem a věží nad ním, zbytky gotických nástěnných maleb z pol. 14. st.) ALBRECHTICE NAD VLTAVOU románský kostel sv. Petra a Pavla (v apsidě nástěnné malby ze 13. st., původní tribuna), obvod hřbitova tvoří 108 náhrobních kapliček s nástěnnými malbami (1. pol. 19. st.) ZVÍKOV královský hrad z doby Václava I. a Přemysla Otakara II. (pol. 13. st., jižní křídlo s kaplí a pozdně románská tzv. Hlízová věž zachovány v původ. podobě); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi