LUŽICKÉ SRBSKO | ARS VIVA cesty za uměním

LUŽICKÉ SRBSKO

historická města na rozhraní Čech, Německa a Polska

TERMÍN: 24. - 25. červenec 2021 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0221

CENA: 3 800 Kč       se slevou 3 700 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní - bufet (4* lux. hotel v historickém centru Budyšína, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, mini bar ad.; v hotelu fitness, sauna; příplatek za jednolůžkový pokoj je 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Lužické Šestiměstí - spolek šesti měst Horní Lužice, zal. r. 1346 zřejmě z popudu Karla IV., který tvořila dnes německá města Budyšín, Kamenec, Žitava, Zhořelec, Lobava a polská Lubaň. Cca po 200 let hrál významnou ekonomickou a pol. roli jako královský spojenec proti místní šlechtě, definitivně zanikl r. 1815. Zalesněná, skalnatá krajina byla v minulosti částečně poznamenána těžbou hnědého uhlí - v současné době již zatopené povrchové doly proměňují tento region ve stále více vyhledávanou jezerní krajinu… 

sobota 24.7.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - GÖRLITZ / ZHOŘELEC  město založené ve 2. st., lenní město českých králů, od r. 1635 majetek saských kurfiřtů; farní kostel sv. Petra a Pavla (15. st., pětilodní halový se síťovou klenbou), kostel Nejsvětější trojice (zal. ve 13. st., vrcholně gotický), kostel Panny Marie (15. st., vrcholně gotický), secesní synagoga (r. 1901), kostel sv. Mikuláše (zal. ve 12. st., dokončen ve vrcholné gotice, r. 1925 přeměněn na památník obětem 1. sv. války), Waidhaus (sklad ze 12. st.), Biblický dům (16. st., s bohatou reliéfní výzdobou), velký Reichenbašský rondel (Kaisertruz, bašta z 15. st.), měšťanské renesanční domy; volný program BAUTZEN / BUDYŠÍN město věží, neformální metropole Horní Lužice; za Karla IV. - nezcizitelné město Koruny české na řece Sprévě uprostřed historického území Horní Lužice; politické a kulturní centrum Lužických Srbů; původně slovanský hrad (zal. Boleslav Chrabrý); historické jádro města: katedrála sv. Petra (zal. ve 13. st., přestavba na gotický halový kostel, převážně 15. st.), františkánský klášter (zal. cca r. 1240, po požáru v 16. st. neobnoven), kostel sv. Mikuláše (vypálen za třicetileté války, neobnoven, v ruinách lužický Slavín), Ortenburg (původně gotický hrad, dnes renesanční podoba, dochované středověké opevnění), kostel sv. Michala (15. st.), radnice (dnes barokní), Stará vodárna (16. st.), kostel Panny Marie (13. st.); ubytování v historickém centru města; volný program - možnost procházky pod hradbami, kolem řeky Sprévy

neděle 25.7.

BAUTZEN / BUDYŠÍN - CUNEWALDE největší luteránský kostel v Německu (1781-93, 61 m vysoká věž; v interiéru postavy kazatelů z 15. st.), hrad (ext.) LÖBAU / LUBIJ vila Schminke (arch. Hans Scharoun, r. 1930, ojedinělá ukázka organického funkcionalismu; prohlídka interiérů a zahrady), vyhlídka na litinovou rozhlednu (z r. 1854) HERRNHUT / OCHRANOV město založené moravskými bratry v r. 1722, dodnes dochovaná původní urbanistická struktura ZITTAU / ŽITAVA osada povýšená na město Přemyslem Otakarem II., novorenesanční radnice (K.F. Schinkel, 1840-45), měšťanské barokní domy, Johanniskirche (dnes v podobě podle plánů K.F. Schinkela), Frauenkirche (r. 1355), Řeznická bašta s květinovými hodinami, Stará solnice (r. 1511), kostel sv. Jakuba (zal. r. 1303), kostel sv. Kříže (poč. 15. st., pravděpodobně parléřovská huť - jediný středový opěrný pilíř, zbytky got. nástěnných maleb) v interiéru dnes Muzeum (mj. zde uloženo tzv. Velké žitavské postní plátno z r. 1472, rozměry 8,20 x 6,80 cm, 90 biblických výjevů), Františkánský klášter (v int. Muzeum přírodních věd, umění a kultury Žitavska, tzv. Malé postní plátno z r. 1573 s výjevem Arma Christi) OYBIN / OJBÍN v podhradí horský kostel (poč. 18. st., dřevěná stavba, podlaha a lavice využívají sklon skalního masivu, na parapetech empor ojedinělý ilustrovaný Otčenáš); romantické ruiny hradu a bývalého kláštera celestýnů (zal. Karlem IV., ojedinělý doklad vrcholně gotické architektury spjaté s přírodou), několik bran, nádvoří, částečně zachované hradní místnosti (historická expozice), kostel s kryptou (snad s účastí Petra Parléře), klášterní věž, nádherné vyhlídky do okolí „z ptačí perspektivy“; součástí areálu je horský hřbitov (inspiroval romantické malíře - např. C.D. Friedricha ad.), návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi