HORNÍ EGYPT cesta kolem Nilu: od Abú Simbel po Luxor a Egyptské muzeum v Káhiře

a FILÉ, KALABŠA, DAKA, WÁDÍ ES-SEBUA, AMADA, KOM OMBO, EDFU, ESNA, ABYDOS, DENDERA…

TERMÍN: 22. březen - 1. duben 2019 (11 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0219

CENA: 35 900 Kč       se slevou 35 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 6 460 Kč; možnost snížené zálohy 7 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka SWISS via Zürich a Mnichov, Praha - Káhira - Praha, vnitrostátní lety (pravidelná linka Egypt Air) Káhira - Asuán, Luxor - Káhira, lux. klimatizovaný autokar s WC; 8x ubytování s polopenzí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím: 4* kvalitní hotely s bazény a vybavením nedaleko Nilu: Asuán basmahotel.com ;Luxor www.iberotel.de/en/iberotel-luxor-luxor-nile-egypt.html ; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 800 Kč), plavby lodí v Asuánské přehradě a na Nilu v rámci programu, odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Egyptě 25 € (vybere průvodce na letišti v Praze), poplatek za egyptské vízum 25 USD (uděluje se na letišti v Káhiře po příletu; částku vybere průvodce na letišti v Praze), vstupné dle programu. Fakultativně (bez vstupného): č. 1) ABÚ SIMBEL a přemístěné chrámy ze zatopeného údolí Nilu; cena = 1 900 Kč; č. 2) ABYDOS, DENDERA cena = 1 200 Kč; č. 3) Let balónem nad západními Thébami cena cca = 1 800 Kč. Poznámka: aktuálně je možné navštívit v minulosti uzavřené hrobky krále Sethiho I. a královny Nefertari. Vstup bude zajištěn podle možností a zájmu na místě.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 22.3.

odlet z Prahy ve 14:50 hodin, sraz účastníků ve 13:20 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J);  přílet do Zürichu v 16:05 hodin; 21:30 odlet do Káhiry

sobota 23.3.

KÁHIRA přílet ve 02:25 m.č.; odlet do Asuánu v cca 06:30 hod. ASUÁN lux. klimatizovaným autobusem „stará“ anglická přehrada, lodí na ostrov AGILKIA - FÍLÉ / PILAK malý ostrov na okraji 1. nilského kataraktu; v rámci záchranné akce UNESCO přemístěný chrámový komplex na ostrůvku Agilkija zasvěcený bohyni Esetě, 30. dyn. - 5. st. (vnější sloupové nádvoří, hlavice sloupů, starov. přístaviště, nilometr, malý chrám bohyně Hathor, Diokleciánova brána, Traianův kiosek, Hadriánova brána, koptský kostel ad.), starověký žulový lom (mj. nedokončený obelisk - 18. dyn., 41,75 m, 1168 t), jedinečné příklady metody lámání kamene ve starověku); ubytování; lodí (v případě příznivého větru tradiční plachetnicí - felúkou) na ostrov ELEFANTINA (ABU) chrámový okrsek bohů Chnuma, Satety a Anukety (místo nejstaršího osídlení v Horním Egyptě - do 30. dyn., nové archeolog. vykopávky a rekonstrukce něm. expedice; několik chrámových okrsků z různých dob, jedinečný příklad stratigrafie), skalní nápisy, nilometr; plavba lodí; volný program

neděle 24.3.

ASUÁN volný program; fakultativní výlet č. 1: kolem břehů Asuánské přehrady - zatopené oblasti: pouštní cestou do NOVÁ WÁDÍ ES-SEBÚA v rámci záchranné akce UNESCO; původně na důležité křižovatce pouštních cest, přemístěný chrám zasvěcený bohům Amonovi, Reharachtejovi a Ramesse II. (alej beraních sfing, sloupová síň - později změněna na křesť. svatyni) NOVÁ DAKA (starov. PERSERKET, řec. PSELKIS) v rámci záchranné akce UNESCO přemístěný chrám zasvěcený mj. Thovtovi (od 18. dyn. - ptolem. a řím. doba) NOVÁ AMADA v rámci záchranné akce UNESCO přemístěný chrám zasvěcený bohům Amenreovi a Reharachtejovi (doba Thutmose III. a Amenhotepa II., reliéfy a historicky cenné nápisy, v koptské době část přestavěna na křesť. svatyni) ABÚ SIMBEL chrámy 19. dyn. přemístěné před stavbou Asuánské přehrady v 60. letech 20. st.: Velký chrám Ramesse II. a hlavních božstev (monumentální plast. výzdoba průčelí, 4 kolosální sochy Ramesse II., polychromované reliéfy s náměty bitvy u Kadeše, skladiště na obětiny, svatyně) a Malý chrám (zasvěcený boh. Hathoře a královně Nefertari, na průčelí 6 kolosálních soch Ramesse II. a Nefertari, unikátní výzdoba interiérů, původní polychromie, jemné reliéfy) ASUÁN

pondělí 25.3.

ASUÁN lodí na západní břeh Nilu: skalní hrobky nad Nilem v Kubbít el-Hawa pohřby vládců kraje z období Staré a Střední říše - 6. až 12. dynastie, hrobky - mj. Menuhova (před vstupem dva obelisky), Harchfova, Pepinachtova, Sarenputova, Amenemhetova ad.; zbytky koptského kláštera; nádherné vyhlídky na Nil a Asuán; podle času individuální možnost plavby a krátké prohlídky Kitchenerova ostrova s Botanickou zahradou (není v ceně zájezdu); nová hráz Asuánské přehrady (krátká zastávka), přejezd lodí k ostrovu NOVÁ KALABŠA (řec. TALMIS) v rámci záchranné akce UNESCO přemístěný chrám zasvěcený bohu Mandulidovi (18. - 30. dyn., vzestupná cesta, reliéfní stěny, Dům zrození, sekundární nápisy na stěnách), nilometr, kiosek z Kertassi (v rámci záchranné akce UNESCO přenesený z původního místa; podíl čs. archeologů), chrám z Beit Al-Wali; původ. Augustova brána přenesena do Berlína ASUÁN nové Muzeum núbijské kultury (působivá stavba s terénní úpravou okolí, arch. M. al-Hakím, r. 1997, nejnovější egyptské muzeum, jedinečné oblastní archeolog. nálezy, etnografická expozice z oblastí núbijského osídlení v Egypě i Súdánu)

úterý 26.3.

ASUÁN - KÓM OMBO (řec. OMBOS), existence lokality doložena od archaické doby; chrámový komplex na břehu Nilu - osově symetrická stavba dvou svatyň (30. dyn., zasvěceno krokodýlímu bohu Sobkovi a Haruerovi, 2. st. př.Kr., mumie krokodýlů, unikátní reliéfní výzdoba - architrávy s astenickými scénami, zbytky polychromie), Archeologické muzeum s doklady kultu krokodýlího boha (mumie, reliéfy ad.) EDFU jeden z nejlépe dochovaných a rozsáhlých chrámových okrsků zasvěcený bohu Horovi, období od 18. dyn. do 4. st. př.Kr. (36 m vysoký pylon, reliéfy, hlavice, monumentální sochy sokolů, v interiéru svatyně dochován naos, reliéfní výjevy souboje bohů Hora a Suteka, nevyplněné kartuše, nilometr ad.) ESNA (řec. LATOPOLIS, podle možností) hypostylová síň chrámu zasvěceného bohům Chnumovi a Chonsúovi, 1. st. př.Kr., polychromie, nádherně zdobené hlavice sloupů, unikátní reliéfy znamení zvěrokruhu; scény zrození člověka ad., ve městě několik starých mešit LUXOR ubytování u Nilu; volný program

středa 27.3.

LUXOR - KARNAK nejrozsáhlejší dochovaný chrámový komplex starověkého Egypta (hl. egyptský chrám boha Amona, hl. části 18. - 20. dyn., celková doba výstavby 2000 let, alej sfing, monumentální hypostylová síň - 134 sloupy, v. až 23 m, obelisky, pylony,  posvátné jezírko ad.), vyhlídky na chrámové okrsky bohyně Muty a Moncua LUXOR chrámový okrsek boha Amona (tzv. Malý Amonův chrám, alej sfing, obelisk, pylony s ojedinělou reliéfní výzdobou, kolosální sochy Ramesse II., unikátní reliéfy s výjevy slavnosti Opet, stav. fáze: 18. - 20. a 30. dyn., Hatšepsut, Thutmose III., Amenhotep III., Ramesse II.); nedávno odkryté pokračovaní aleje sfing uprostřed městské zástavby; Nové archeologické muzeum (od r. 1978, arch. M. al-Hakím, výjimečná instalace plastik a nejvýznamnějších nálezů z oblasti starov. Théb; v r. 1995 rozšířeno o plastiky nalezené na nádvoří chrámu boha Amona v Luxoru; nová sekce otevřená v r. 2005 - mj. mumie Ramesse I.); volný program

čtvrtek 28.3.

LUXOR - ZÁPADNÍ THÉBY I. Ramesseum (zádušní chrám a obytný palác Ramesse II., 19. dyn., reliéfní scény bitvy u Kadeše, kolosální sochy, skladištní budovy z nepálených cihel), Šéch Abd el-Kurna hrobky velmožů: Ramose (vezír Amenhotepa IV., výjimečná reliéfní výzdoba, 18. dyn.), Userhet, Nacht (král. astronom a písař, 18. dyn., mal. výzdoba, mj. výjevy z každodenního života - zemědělské práce, rybolov, vinobraní, hudebníci, tanečnice) a Menna (král. písař 18. dyn., obdobná mal. výzdoba); Dér el-Bahrí zádušní chrám královny Hatšepsut (18. dyn., unikátní terasovitá stavba, reliéfy s výjevy ze života královny, výprava do země Punt, kaple bohyně Hathor), zádušní chrám a pyramida Mentuhotepa I. a Thutmose III.; Údolí králů uzavřené údolí s více než 60 hrobkami králů 18. - 20. dyn. (interiér 3 hrobek, výběr podle aktuální přístupnosti); možnost návštěvy výrobny alabastrových předmětů LUXOR

pátek 29.3.

LUXOR - ZÁPADNÍ THÉBY II. tzv. Memnonovy kolosy (zbytek zádušního chrámu Amenhotepa III., 18. dyn., velmi zajímavá situace archeologické zóny během aktuálních vykopávek s nálezy in situ); Medínat Habu zádušní chrámový a palácový komplex Ramesse III. (20. dyn., pevnostní věž, chrám a kaple Amónových kněžek, nově odkrytý areál palácových místností, monumentální reliéfní výzdoba - bitevní scény, lovecké výjevy, nilometr); Údolí královen pohřebiště královen a královských dětí 18. - 20. dyn. (3 hrobky: Amonherchepešef, Titi, Chamueset); Dér el-Medína: areál vesnice a pohřebiště řemeslníků a stavitelů královských pohřebišť 18. - 20. dyn., interiéry hrobek: Sennendžem, Inherchau, Pašedu, chrám bohyně Hathory (ochranná zeď z nepálených cihel, tři svatyně, přístup na střechu chrámu); Šéch Abd el-Kurna: další hrobky velmožů 18. dyn. s vynikající mal. výzdobou: Rechmire, Sennefer podle časových možností prohlídky dvou nově zpřístupněných velmožských hrobek v jižní části lokality Šejk Abd el-Kurna - Amenemhet a Amenhotep (období Nové říše) LUXOR

sobota 30.3.

LUXOR volný program; fakultativní výlet č. 2: ABYDOS nejvýznamnější pohřebiště v Egyptě z raně dynastického období; chrám místního boha již v době 5. a 6. dynastie, ve Střední říši největší středisko Usirova kultu, rozlehlé nekropole, soukromé hrobky: chrám Sethiho I. a jeho syna Ramesse II. - jedna z nejdůl. staveb starého Egypta, půdorys ve tvaru písmene „L“, 2 sloupové síně, 7 kaplí (Sethiho I., Ptaha, Reharachteje, Amenrea, Usira, Esety, Hora, jedinečná reliéfní výzdoba s pův. polychromií), tzv. seznam králů starého Egypta; dle možnosti - tzv. menší chrám Ramesse II. (skvělá reliéfní výzdoba) DENDERA velmi dobře zachovalý chrámový okrsek zasvěcený bohyni Hathoře (30. dyn., chrám zrození, komplex původ. lázní, posvátné jezírko, chrám bohyně Esety, podzemní chrámová krypta s reliéfy, nově odkrytá vnější obvodová zeď a zbytky starověkého přístavu), část zachovalého koptského kostela LUXOR

neděle 31.3.

LUXOR ráno transfer na letiště; odlet do Káhiry; KÁHIRA transfer z letiště do centra města: podrobná prohlídka sbírek Egyptského muzea největší a nejkvalitnější muzeum egyptského umění na světě (100 000 exponátů od r. 5000 př.Kr. po římské období: Stará říše, Střední říše, obd. Achnatonovy vlády, výbava Tutanchamonovy hrobky - zlatá maska, trůn, šperky, rituální předměty, zbraně, ad.; expozice předmětů denní potřeby - zeměděl. nářadí, stavební pomůcky, hudeb. nástroje, papyry, fragmenty fresek, Galerie mumií); odpoledne: zcela nově zrestaurovaný komplex mešit, madras a hrobek Bajn al-qasrajn (6 madras, 4 mauzolea, 13.-14. st.), mešita al-Aqmar (1125-1396, na místě pův. fátimovského paláce), mešita chalífy al-Hakíma (990-1013, součást vnitřní strany městských hradeb, restaurovaný interiér - od r. 1980), Báb al-Futúh středověká městská brána (od r. 1087, dvě 23 m vysoké obranné věže jsou součástí nově restaurovaných káhirských hradeb; nedaleko je pohřben slavný švýcarský cestovatel J. Burckhardt - objevitel chrámů v Abú Simbel a také Petry v dnešním Jordánsku); volná prohlídka bazaru Chán al-Chalílí (od 14. st. tržiště, v 15. st. krytý bazar, tradiční egyptské zboží); večeře v restauraci; transfer na letiště

pondělí 1.4.

KÁHIRA odlet do Prahy (via Mnichov) v 02:25 hodin, přílet do Mnichova v 06:15 m.č.; odlet do Prahy v 08:05 hod., přílet do Prahy v 09:00 hodin

Zajímavé odkazy:

http://whc.unesco.org/en/list/87
http://whc.unesco.org/en/list/88
https://www.youtube.com/user/egyptologieffcuni
https://www.mlp.cz/cz/akce/e16525-ceske-archeologicke-vyzkumy-v-abusiru/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10299411296-egypt/211382548330001/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169641407-zahady-stareho-egypta/208572232300002/titulky
http://www.mummies2pyramids.info/geography-cities/upper-egypt.htm
https://whc.unesco.org/en/list/89
https://cegu.ff.cuni.cz/cs/
https://whc.unesco.org/en/activities/172/
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/23_2/feature2.html
http://www.thebanmappingproject.com/
https://www.ancient.eu/Abu_Simbel/

 

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi