MILÁN - město umění a designu | ARS VIVA cesty za uměním

MILÁN - město umění a designu

stará a nejnovější architektura, 3. tisíciletí nad Mediolanem

TERMÍN: 13. - 17. červenec 2020 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0120

NOVÝ TERMÍN

CENA: 15 900 Kč       se slevou 15 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 450 Kč; možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA Praha - Miláno/Malpenza - Praha), transfery letiště - hotel - letiště, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v Miláně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, safe, free WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Dále cena zahrnuje jedno odbavené zavazadlo (váha max. 23 kg) a jedno malé příruční zavazadlo na palubu letadla (váha max. 8 kg). Cena nezahrnuje jízdenky na MHD a osobní městský poplatek (3 € /os./noc). Fakultativní nabídka č. 1) poplatek za sedadla vedle sebe = 270 Kč / osoba a oba lety.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 13.7.

odlet z Prahy v 07:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“) v 05:30 hod., v 08:35 hod. přílet do MALPENZY, transfer autobusem; MILÁN hlavní město Lombardie, druhé největší italské město, metropole umění, staré i současné architektury, středisko designu, světové módy a veletrhů (tradice od r. 1920); do r. 222 př.Kr. keltská metropole, dále římské MEDIOLANUM, později hl. město langobardské a franské říše, dále centrum vlády rodu Visconti a Sforza; uložení zavazadel v hotelu; historické jádro města: vlakové nádraží Centrale (pozdně secesní, arch. L.J. Bouchot, otevřeno v r. 1931), Grattaciello Pirelli (arch. G. Ponti ad., r. 1958, v. 127 m), Galleria Vittorio Emanuele II. (slavná krytá obchodní pasáž, arch. G. Megnoni, 1865-77, vzor pro ostatní evropská velkoměsta), dóm - jedna z „nejmladších“ gotických katedrál v Evropě, nazývaná „nejkrásnější gotický chrám na světě“ (budována na přání Giana Galeazza Viscontiho, na místě baziliky S. Maria Maggiore, zasvěcena Narození P. Marie; bazilikální půdorys 157x61,5 m, od r. 1386, dále 1500, 1765-69, 1805-13, 1948-51, r. 1965, obložena světlými mramorovými deskami a ozdobena více než 2000 mramorovými sochami, z int. přístupné základy původ. baziliky S. Tecla pod Piazza del Duomo; bohatá vnitřní výbava, mj. unikátní sedmiramenný bronzový svícen od Mikuláše z Verdunu - 13. st., vitráže 15.-16. st., možnost vystoupit na střechu, 135 fiál, výhled na centrum města), La Veneranda Fabbrica del Duomo - Dómské muzeum (skvělá instalace originálních děl z dómu - architekt. fragmenty, plastiky ad.), volný program, možnost návštěvy Museo del Novecento muzeum moderního a souč. umění v Palazzo dell’Arengario (otevřeno v r. 2010 - arch. I. Rotta a F. Fornasari; mj. Picasso, Modigliani, Mondrian, Kandinskij, Boccioni, Carrá, de Chirico, Morandi, Fontana, Matisse, Klee aj.; otevřeno do 19:30 hod.); v podvečer začíná v místních barech sympatická forma občerstvení, tzv. „aperitivo“ (k zakoupenému nápoji neomezená konzumace předkrmových lahůdek formou bufetu); ubytování, volný program

úterý 14.7.

MILÁN Piazzale Cadorna s gigantickou plastikou jehly s nití (symbol města módy a linií metra, soch. C. Oldenburg a C. van Bruggen, r. 2000), komplex dominikánského kláštera S. Maria delle Grazie, cihlový kostel zdobený terakotou (arch. D. Bramante, od konce 15. st., v int. kostela mj. freskový cyklus z let 1482-85 B. Butignone, r. 1542, G. Ferrari, tribuna), v refektáři slavná freska Leonarda da Vinci Poslední večeře (1495-98, poškozena při bombardování v r. 1943, podle možností časová vstupenka - cena bude upřesněna), Monasterio Maggiore - S. Maurizio (od r. 1503, arch. G. Dolcebuono, unikátní fresková výzdoba stěn - B. a A. Luini, A. Campi, S. Peterzano), Civico Museo Archeologico (antické poháry, reliéfy, plastiky, etruská a řecká keramika; v zahradě Torre di Ansperto - oktogonální římská věž ze 3. st.), S. Ambrogio (4.-15. st., nejvýznamnější církevní stavba v Miláně, prototyp lombardské baziliky – založena v letech 379-86 milánským biskupem sv. Ambrožem v blízkosti křesťanského hřbitova: atrium, reliéfy, nástěnné malby, kazatelna s reliéfní výzdobou z několika období, plastiky), římský portikus - 16 antických sloupů (4. st.), S. Lorenzo Maggiore (od 4. st., dále r. 1103, 1574-88, M. Bassi, křestní kaple, antické mozaiky, podlahy, sloupy, nástěnné malby), bazilika S. Eustorgio (zal. asi ve 4. st., součást dominikánského kláštera zal. v r. 1220, další úpravy na konci 13. a ve 14. st., restaurována v 19. st. a po 2. sv. válce; antropomorfní a zoomorfní románské hlavice pilířů v hlavní lodi, v int. nádherná renesanční Cappella Portinari - kaple zaklenutá melounovou klenbou, uprostřed mramorový sarkofág sv. Petra Mučedníka od G. di Balduccio z Pisy podpíraný postavami 8 křesťanských ctností), Potra Ticinese - čtvrť Navigli (s několika dochovanými vodními kanály - pozůstatek pův. dopravního systému); volný program, možnost návštěvy nového muzea MUDEC (arch. D. Chiperfield, 2000-15, osobitý design interiéru, kolekce historických předmětů, současné umění; aktuální výstava; otevřeno do 19:30 hod.)

středa 15.7.

MILÁN bývalý městský špitál Ospedale Maggiore (zal. Franceso Sforza v r. 1456, arch. A. Filarete ad., dnes areál Milánské univerzity); S. Nazaro Maggiore (bazilika zal. v r. 382 sv. Ambrožem, původ. zasvěcena sv. Apoštolům), Palazzo Reale (rezidenční palác, 12.-18. st.), S. Maria presso S. Satiro (9.-15. st., na půdorysu koptského kříže, v r. 1478 přestavba - arch. Bramante: křestní kaple, „iluzivní“ presbytář, další úprava arch. Vandoni v r. 1871), Castello Sforzesco vynikající příklad městské fortifikační architektury, hrad rodů Visconti a Sforza (od r. 1368, přestavba od r. 1450 - Francesco Sforza, částečná přestavba 1901-04; park s amfiteátrem z let 1893-97; v interiéru významné Museo d´Arte Antica - místní nálezy, expozice zbraní, architekt. fragmenty raně křesťanských kostelů z Lombardie; Archeologické muzeum (mj. jedinečná sekce egyptského umění); Muzeum hudebních nástrojů, Muzeum užitého a volného umění (mj. G. Bellini, Mantegna, Tintoretto, Tiepolo); expozice posledního Michelangelova díla - Pietà Rondanini v nové instalaci); Piazza della Scala: pomník Leonarda da Vinci (r. 1872), proslulé operní divadlo La Scala (jedna z nejslavnějších operních scén světa, arch. Piermarini), Palazzo di Brera  (arch. Richini 1651-1773, původ. jezuitský konvent, od r. 1776 Accademia di Belle Arti, součástí slavná obrazárna - Pinacoteca di Brera jedna z nejvýznamnějších v Itálii, skvělá sbírka starého umění (zastoupeni mj. Mantegna, G. Bellini, Raffael, Piero d. Francesca, Caravaggio, Boccioni aj., otevřeno do 19:15 hod.); volný program

čtvrtek 16.7.

MILÁN urbanistický komplex Palazzo della Reggione Lombardia (arch. Pei Cobb Freed&Partners, 2007-10); Piazza Garibaldi nový urbanistický areál kolem nádraží: Bosco Verticale (arch. Boeri studio, 2007-13, dva výškové domy s balkony porostlými stromy), náměstí Gae Aulenti (významná it. architektka a designérka, 1927-2012), budova centrály banky UniCredit (arch. Cesare Pelli, 2009-13, nákupní centrum), UniCredit Pavilion (víceúčelová hala 2015); Porta Nuova Residenze (skupina architektů, fascinující realizace projektu nového bydlení třetího tisíciletí); Cimitero Monumentale hlavní milánský hřbitov se zajímavými náhrobky (funerální plastiky, reliéfy, architektura, mj. hrobky rodiny Campari a Martini); nejnovější milánská architektura -  CITY LIFE (2008-16): metrem do stanice Tre Torri (nová fialová linka, od r. 2015), Piazza Tre Torri - centrální prostor (náměstí a obchodní centrum s restauracemi) se třemi mrakodrapy: Torre Isozaki - pojišťovna Allianz (arch. A. Isozaki, v. 209 m), Torre Hadid - pojišťovna Generali (r. 2017, v. 170 m), ve výstavbě je Torre Libeskind (v. 150 m), navazující na komplex původního výstaviště FIERA MILANO (nová střešní skulpturální nástavba nad vstupem), Residenza Zaha Hadid (8 bloků, 2009-13), krásná parková úprava, podzemní garáže, park Piazzale G. Cesare - fontána a vyhlídka na celý areál, Residenza D. Libeskind (8 obytných bloků z let 2010-13); vyhlídka na slavný fotbalový stadion G. Meazza - S. Siro (AC a Inter Milán, kapacita 80 000 diváků, přestavba 2015-16), hippodrom (20. léta 20. st.), na volném prostranství monumentální bronzový kůň, vytvořený podle kreseb a modelů Leonarda da Vinci (na mramorovém podstavci, v cca 6,5 m, váha 15 t, instalace v r. 1999); volný program, možnost návštěvy Fondazione Prada v areálu bývalého lihovaru a skladišť na okraji města, přestavba na výstavní prostory pro moderní a současné umění (arch. R. Koolhaas, 19 000 m2, r. 2015-18; otevřeno do 19 hodin)

pátek 17.7.

MILÁN volný program; možnost návštěvy: Pinacoteca Ambrosiana v Palazzo dell‘Ambrosiana - jedna z nejslavnějších obrazáren a knihoven v Itálii; proslulá sbírka italské malby 15.-17. st. (mj. Botticelli, Ghirlandaio, Vivarini, Brueghel, Luini, Leonardo da Vinci, Veronese, Tizian, Raffael, Tiepolo, Canova, Caravaggio aj.), Museo Poldi Pezzoli pozoruhodná sbírka bohatého milovníka umění Giacoma Poldi-Pezzoli (hl. italská pozdní gotika a renesance, instalace v původních obytných prostorách jeho městské rezidence), Museo Teatrale alla Scala sbírka ilustrující dějiny světoznámé milánské opery (portréty skladatelů a pěvců, dobové dokumenty, součástí prohlídky je nahlédnutí do interiéru divadla z jedné z lóží); odpoledne transfer na letiště v Malpenze, odlet do Prahy ve 20:15 hodin, přílet ve 21:45 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi