PRAHA náš „kamenný sen“ | ARS VIVA cesty za uměním

PRAHA náš „kamenný sen“

architektonické procházky - STARÉ MĚSTO A JOSEFOV

TERMÍN: 12. září 2021 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5921

CENA: 750 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: cena zahrnuje odborného průvodce ARS VIVA a osobní audio systém; cena nezahrnuje vstupné do jednotlivých objektů a milodary; délka trvání cca 7 - 8 hodin


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

neděle 12.9. 

místo setkání: před vstupem do obchodního domu Kotva v 09:20 hodin; spojení - Náměstí Republiky, stanice metra trasy B, tramvaje č. 3, 5, 6, 8, 14, 15, 24, 26

Praha je živou učebnicí architektury deseti století, všech slohů a stylů, které se v dějinách architektury v Evropě objevily. Pojďme se jí projít, jako se procházíme krásnými historickými městy v zahraničí…tentokrát Starým Městem, městem obchodnickým a řemeslnickým a Josefovem - bývalou židovskou čtvrtí.

STARÉ MĚSTO Revoluční třída - hranice mezi Starým a Novým Městem, původní obchodní dům Kotva (arch. Věra a Vladimír Machoninovi, 1970-75), Prašná brána (vrcholně gotická, arch. M. Rejsek, od r. 1475), bývalý dům služeb Baťa (funkcionalistický, arch. J. Gočár, r. 1928), Celetná ulice - kubistický Dům U Černé matky Boží (arch. J. Gočár, 1911-13), Ovocný trh - Stavovské divadlo (klasicistní, arch. T. Haffenecker, r. 1781), Karolinum (první sídlo Univerzity Karlovy, gotického založení mnohokrát přestavováno, rekonstrukce arch. J. Fragner v letech 1947-61), kostel sv. Havla (původně gotický, r. 1236, barokizován v 18. st. - arch. D. Orsi, průčelí J.B. Santini), Uhelný trh - renesanční dům U Vejvodů (dostavován na poč. 20. st., arch. J. Fanta), kostel sv. Jiljí (románský, goticky upravený, barokizován v r. 1736), Karlova ulice, Rudolfinum (arch. J. Zítek, J. Schulz, r. 1899), kostel sv. Anny (zal. sv. Václavem v r. 927, goticky přestavěn v letech 1313-36; dnes sídlo mezinárodního duchovního centra Pražská křižovatka - jeden z projektů Nadace D. a V. Havlových VIZE 97), Betlémská kaple (založena v r. 1391 pro kázání v českém jazyce, na místě původní zahrady se studnou - dar kramáře Kříže, záměrně prostý interiér; obnovena v r. 1952 - arch. J. Fragner), románská rotunda sv. Kříže (12. st.), hotel InterContinental (arch. K. Filsak, r. 1974), právnická fakulta UK (arch. J. Kotěra, L. Machoň, r. 1924); JOSEFOV Židovské Město - secesní domy v Pařížské a Široké ulici, Staronová synagoga (nejstarší dochovaná synagoga v Evropě, zal. r. 1280), Kubistický „učitelský“ dům (arch. O. Novotný, r. 1918), kostel sv. Salvátora (goticko-renesanční, arch. J.B. Christoffel z Graubündenu, 1611-14), Štencův dům (arch. O. Novotný, 1909-11), Španělská synagoga (arch. V.I. Ullmann, J. Niklas, r. 1867), Maiselova synagoga (zal. v 16. st., 2x přestavěna v 19. st.); kostel sv. Šimona a Judy (1615-18, barokizován v pol. 18. st., dnes koncertní síň); klášter sv. Anežky České (první gotická stavba v Čechách, zal. v r. 1233, prohlídka pozůstatků konventních budov a zahrady), kostel sv. Haštala (pozdně gotický z 2. čtvrtiny 14. st., přestavěn na konci 17. st. - arch. P.I. Bayer), kostel sv. Jakuba (původně gotický, založen r. 1232, barokně upraven v 18. st.), dům Granovských (renesanční, kolem r. 1560, s dekorací chiaroscurem), Ungelt (nejstarší chráněné tržiště Prahy), Týnská ulice, Staroměstské náměstí - Týnský chrám (vrcholně gotický interiér), dům U Kamenného zvonu (románsko-gotický, pravděpodobně sídlo královny, dnes výstavní prostor Galerie hl. m. Prahy), palác Kinských (barokně-rokokový, kolem r. 1730, arch. K.I. Dientzenhofer), kostel sv. Mikuláše (barokní, arch. K.I. Dientzenhofer), Staroměstská radnice (podle možností výstup do věže), Malé náměstí, staroměstské průchody, renesanční Dům Dům u dvou zlatých medvědů (ojedinělý portál); volný program - možnost návštěvy Galerie Rudolfinum (aktuální výstava, podrobně zde) nebo Umělecko-průmyslového muzea - dlouhodobá výstava „PLEJÁDY SKLA 1946 - 2019“, aktuální výstava podrobně zde

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek