BERLÍNSKÉ velké podzimní výstavy, muzea a galerie | ARS VIVA cesty za uměním

BERLÍNSKÉ velké podzimní výstavy, muzea a galerie

„DONATELLO - ZAKLADATEL RENESANCE“, „A. DÜRER“, „SCHLIEMANNOVY SVĚTY“, „DOBRODRUŽSTVÍ NA NILU“

TERMÍN: 14. - 16. říjen 2022 (3 dny) OBSAZENO 25% ČÍSLO ZÁJEZDU: 5322

CENA: 8 900 Kč       se slevou 8 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (2+* hotel na nábřeží Sprévy nedaleko avantgardní části Holzmarkt, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 400 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic = 210 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 14.10.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení na trase) BERLÍN cesta kolem bývalého letiště Tempelhof (plocha pro letecké pokusy zde již na konci 19. st., pravidelná doprava zavedena v r. 1923; po nástupu nacistů k moci koncipováno arch. E. Sagebielem jako hl. letiště - zaoblená odbavovací budova v délce 1 230 m navazující na plochu letiště a městskou veřejnou dopravu; arch. Speerem zahrnuto do urbanismu plánované metropole Germania; během sovětské blokády Berlína bylo nejdůležitějším letištěm pro tzv. letecký most); KULTURFORUM - Gemäldegalerie vynikající kolekce evropského malířství 13.-18. st., základem sbírka Fridricha Viléma III., získaná v Paříži v r. 1815, v r. 1904 vystavená v nové budově muzea Bode na Muzejním ostrově (v pozdějším východním Berlíně), po 2. sv. válce část umístěna do Muzea ve čtvrti Dahlem (v západním Berlíně); v r. 1992 obě sbírky znovu sjednoceny v novostavbě na náměstí Kulturforum (arch. ateliér Hilmer&Sattler, 1992-98); rozsáhlá a vynikající stálá sbírka: německé malířství 13.-16. st. (mj. Dürer, Holbein, Cranach), nizozemské, vlámské a holandské malířství 14.-17. st. (mj. van Eyck, Brueghel, Bosch, Rubens, Rembrandt, Vermeer), italské malířství 13.-16. st. (mj. Botticelli, Raffael, Tizian), evropská malba 17.-19. st. (mj. Caravaggio, Velázquez, Poussin, Reynolds); aktuální výstava „DONATELLO - ZAKLADATEL RENESANCE“ florentský sochař Donatello (asi 1386-1466) patřil k velkým průkopníkům italské renesance a již jeho současníci uznávali jeho mimořádný význam - byl všestranný inovátor, otevřený technickému a uměleckému pokroku a neúnavně experimentoval s novými materiály i formami estetického vyjádření, k nimž patřilo především znovuobjevení principu lineární perspektivy, dále terakoty nebo ztvárnění nejrůznějších lidských emocí; na vůbec první výstavě Donatellova díla v Německu se kromě Státního muzea v Berlíně podílejí florentské Fondazione Palazzo Strozzi a Musei del Bargello a dále Victoria and Albert Museum v Londýně; Kupferstichkabinett: patří mezi největší světové sbírky kreseb, grafických listů a tisků (cca 650 000 děl); aktuální výstava „ALBRECHT DÜRER“ -  sleduje bouřlivý vývoj dnes jedné z nejvýznamnějších sbírek kreseb a grafických listů A. Dürera (1471-1528) na světě a vystaví přibližně 130 umělcových děl - akvizice z období 1831 až 1994, kdy byla díla z Kupferstichkabinettu rozdělená a posléze znovu shromážděna v berlínském Kulturforu; volný program, možnost prohlídky Neue Nationalgalerie (arch. L. Miese van der Rohe, 1965-68, jedno z posledních velkých děl slavného představitele a posledního ředitele BAUHAUSu) po sedmileté rekonstrukci a modernizaci znovu otevřená v roce 2021 (ve stálé expozici zastoupena řada klíčových uměleckých děl 20. st. od různých umělců z Evropy a Severní Ameriky - F. Bacon, M. Beckmann, S. Dalí, M. Ernst, G. Grosz, R. Horn, E.L. Kirchner, P. Klee, E. Munch, P. Picasso, G. Richter, Andy Warhol ad.), aktuální výstava; transfer do hotelu, ubytování, volný program

sobota 15.10.

BERLÍN okružní jízda centrem města k Muzejnímu ostrovu - část ostrova na Sprévě vybudovaná jako stánek umění a vědy, od r. 1999 památka UNESCO, celkem pět světově významných muzeí: James-Simon-Galerie (součást nového vstupu do části ostrovních muzeí a celková urbanistická koncepce - arch. D. Chipperfield, 2009-19); Neues Museum (arch. F.A. Stüler, 1843-55, původně pro „nové“ umění, tj. 19. st.; na konci 2. sv. války téměř zničeno, oprava až od r. 1986, v letech 2002-06 přestavba arch. D. Chipperfield; vynikající nová instalace egyptského umění z období od r. 4500 př.Kr. - mj. busta Nefertiti a umění z období vlády krále Achnatona, arch. fragmenty z chrámu Kalabša u Asuánu ad.; nově instalovaná sbírka prehistorie a rané historie) v obou objektech aktuální výstava „SCHLIEMANNOVY SVĚTY“, uspořádaná u příležitosti dvoustého výročí narození Heinricha Schliemanna (1822-90), známého především jako objevitele Tróje; výstava se zaměří také na dosud málo známé či zcela neznámé úseky jeho dobrodružného života a přiblíží všechny aspekty jeho neklidné osobnosti, které ho zavedly až na druhý konec světa; ve svých čtyřiceti letech začal podrobně studovat Homérovy eposy a klasické autory, navštívil starověká naleziště v Řecku a Turecku a lokalizoval nejstarší civilizaci v Evropě; vystaveny budou objekty ze Schliemannových archeologických vykopávek - včetně velkolepých nálezů z královských hrobek v Mykénách a trójské nálezy; aktuální výstava „DOBRODRUŽSTVÍ NA NILU. Prusko a egyptologie 1842-1845“ o unikátní, státem financované Královské pruské expedici do rozsáhlých oblastí Egypta a dnešního Súdánu, kde především týmová práce přispěla nejen ke konečnému úspěchu výpravy, ale také k trvalému vlivu na obor egyptologie v celém světě; ukáže také, jak vypadal každodenní život účastníků expedice a jejich pracovní metody v terénu; vystaveny budou exponáty z muzejní sbírky, archivní materiály z různých berlínských institucí, výsledky nových výzkumů německých egyptologů; volný program

neděle 16.10.

BERLÍN Muzejní ostrov volný program - pokračování prohlídky podle individuálního výběru: Altes Museum (arch. K.F. Schinkel, 1825-30, původně Královské muzeum pro umělecké sbírky královské rodiny; od r. 1904 vystaveny sbírky antického umění - Etruská kolekce, klasické Řecko a Řím); Bode-Museum (otevřeno r. 1904, původně Muzeum císaře Fridricha III., v r. 1956 pojmenováno po prvním kurátorovi - Wilhelmu von Bode, znovu zpřístupněno po kompletní modernizaci - skvělá instalace bohatých sbírek v 35 sálech: starověké mimoevropské umění; evropská malba a plastika - mj. G. Pisano, L. d. Robbia, Donatello, Mino da Fiesole, T. Riemenschneider, E. Bouchardon, Jean-Antoine Houdon; užité umění, numismatická kolekce, byzantské umění - mj. mozaiky z Ravenny); Pergamonmuseum (arch. A. Messel a L. Hoffman, 1912-30; mj. Ištařina brána, vynikající sbírka antického umění z oblasti východního Středomoří a Levanty, umajjovské umění z oblasti dnešního Jordánska ad.); Alte Nationalgalerie (arch. F.A. Stüler, J.H. Strack, 1861-76; německé a evropské malířství a sochařství 19. st., cca 440 obrazů a 80 plastik); další možnosti: Německé historické muzeum - otevřený pohled na německé dějiny (přestavba arch. Ming Pei, r. 2003), Martin-Gropius-Bau, aktuální výstava „LOUISE BOURGEOIS - THE WOVEN CHILD“ - první velká výstava zaměřená výhradně na textilní tvorbu světoznámé americké sochařky Louise Bourgeois (1911-2010); prostřednictvím plastik, instalací, kreseb, koláží, knih a tisků odhaluje svůj celoživotní vztah ke tkaní a látkám, v jejichž prostředí vyrůstala; Muzeum für Fotografie, aktuální výstava „HOLLYWOOD“ představí podobu kalifornského Hollywoodu objektivy slavných autorů (mj. H. Newton, S. Schapiro, L. Sultan, J. Shulman, A. Springs); odjezd do Prahy v 18:15 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek