PASOV A LINEC | ARS VIVA cesty za uměním

PASOV A LINEC

kulturní metropole na Dunaji a malebný Freistadt

TERMÍN: 1. - 3. červenec 2022 (3 dny) NOVÝ ZÁJEZD ČÍSLO ZÁJEZDU: 4422

CENA: 6 900 Kč       se slevou 6 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v Linci - na okraji historického centra, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, varná konvice; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínkyFakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic = 210 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 1.7.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin PASOV (římská CASTRA BATAVIA) malebné a významné kulturně-historické město na soutoku tří řek - Dunaje, Innu a Ilzu a na rakouské hranici; osídlení již od neolitu, Římané zde založili vojenský tábor (castrum) v r. 80; „půvabná královna baroka“ - mimořádný vliv a aktivity italských architektů; bohatá minulost se zde příjemně prolíná se současným kulturním životem a dobrým jídlem; historické centrum města: románský klášter Niedernburg s hrobem sv. Gisely (založen r. 740); barokní jezuitský kostel sv. Michala (1665-78), rokoková biskupská rezidence (18. st.), dóm sv. Štěpána (arch. C. Lurago, 1668-78, jedna z nejvýznamnějších barokních památek na sever od Alp, v interiéru mj.  největší varhany na světě, barokní štuky, fresková výzdoba - C. Tencalla, gotický ambit s lapidáriem), gotický kostel sv. Salvátora (1479-1580), poutní kostel Panny Marie Pomocné (r. 1627), stará radnice (od 13. st., 38 m vysoká věž), muzeum Kastell Boiotro (vykopávky římského tábora z 2. pol. 3. st., v 5. st. na místě ruin založil sv. Severín malý klášter); volný program, možnost prohlídky dalších muzeí: Muzeum českého skla (vynikající expozice, sbírka obsahující přes 30 000 předmětů - největší muzeum tohoto druhu na světě, podrobně na www.glasmuseum.de), Muzeum moderního umění (v jednom z nejhezčích domů starého města, sbírka umění 20. st., aktuální výstava, podrobně na www.mmk-passau.de), procházka kolem nábřeží a hradeb starého města, vyhlídková plavba po třech řekách kolem starého města - mj. panorama pasovského hradu (Veste Oberhaus a Veste Niederhaus, 13.-17. st.); cesta kolem Dunaje - LINEC ubytování; volný program

sobota 2.7.

LINEC půlmilionové hlavní město země Horní Rakousko na křižovatce obchodních cest a nad soutokem Dunaje a Traun, původně keltské sídliště, pak římská LENTIA, významný dunajský přístav; historické centrum města: novogotický nový dóm (arch. V. Statz, 1862-1924, největší kostel v Rakousku, kapacita 20 000 osob), Biskupský dvůr (arch. J. Prandtauer, nejvýznamnější barokní palác ve městě, 1721-27), Landhaus renesanční palác s mramorovým arkádovým nádvořím (2. pol. 16. st., dnes sídlo regionální vlády a parlamentu, pův. protestantská Zemská škola - působiště J. Keplera v letech 1612-26), kamenná kašna s bronzovou plastikou (P. Guet, r. 1582), forum mozARThaus (r. 1783 zde složil Linzer Symphonie), zámek (na místě římského osídlení, 1. stavba z  8. st., přest. za Fridricha III. po r. 1470, další úpravy pro císaře Rudolfa II. okolo r. 1600), v interiéru dnes Zemské muzeum a galerie (bohaté sbírky - archeologie, keramika, užité umění, hudební nástroje, zbraně, mince a vynikající kolekce obrazů a plastik rakouské i evropské provenience), kostel sv. Martina (zal. za Karla Velikého, jeden z nejstarších kostelů v Rakousku, karolinská architektura na místě římských zdí, dnes gotická podoba, v int. mj. fresky z 15. st.), nábřeží Dunaje, Hlavní náměstí (220x60 m v půdorysu obklopené renesančními, barokními a rokokovými měšťanskými domy, v centru sloup, r. 1723), stará radnice (renes., po r. 1513, barokní část 1658-59), morový sloup Nejsvětější Trojice (zřejmě A. Beduzzi, r. 1723), Keplerův dům, městský farní kostel (na románských a gotických základech, od r. 1648 barok. přest., bohatá int. výzdoba: J.L. von Hildebrandt, J.M. Prunner, G. R. Donner, K. von Reslfeld; mj. náhrobek císaře Fridricha III.), kostel Sv. Ignáce - tzv. starý dóm (arch. P.F. Carlone, 1669-78, kvalitní raně barokní mobiliář), seminární kostel Řádu německých rytířů (arch. J.L. von Hildebrandt, 1718-25, dynamická stavba na eliptickém půdorysu); volný program, možnost výjezdu elektrickým vláčkem (z r. 1898) z centra Lince na vrch Pöstlingberg na levém břehu Dunaje (v. 537 m n.m.), opevnění  z r. 1837 (návrh otce E. Zoly), na vrcholku areál poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné (arch. J.M. Krinner, r. 1738-74)

neděle 3.7.

LINEC moderní architektura: regionální studio ORF (arch. G. Peichl, 1980-82), Design Center (arch. T. Herzog, multifunkční centrum, 1991-94, ocelová oblouková konstrukce pokrytá skleněnými panely), koncertní a festivalová hala Brucknerhaus (arch. H. a K. Siren, 1969-74), Lentos Kunstmuseum vznamné evropské muzeum výzvarného umění - monumentální reflexující „brána“ na nábřeží Dunaje (arch. Weber+Hofer, otevřeno v květnu 2003, 1600 m2 výst. plochy - vynikající stálá sbírka rakouského i světového malířství a plastiky od počátku 20. st. - např. Kokoschka, Klimt, Schiele ad., aktuální výstavy - podrobně na www.lentos.at); volný program, možnost návštěvy dalších muzeí: Ars Electronica (nové muzeum současného umění - především instalace a interaktivní díla), Nordico Stadtmuseum (archeologická sbírka a expozice historie Lince, portréty králů), Muzeum Francisco Carolinum Linz (přírodní historie a historie regionu) FREISTADT malebné městečko na rakousko-českém pomezí zal. roku 1220 na důležité obchodní cestě - prosperita trvala až do založení koňské dráhy z Českých Budějovic do Lince v r. 1832, která vedla mimo město a to se tak přestalo rozvíjet; výjimečně dobře zachovaný hradební okruh (od 14. st.) s pěti věžemi, obranným příkopem (dnes parková úprava) a dvěma branami - severní Česká brána, jižní Linecká brána, historické jádro: Hlavní náměstí s radnicí a historickými budovami a mariánskou kašnou (r. 1704), obklopené původními uličkami, farní kostel sv. Kateřiny (od 13. st. jako románský, ve 14.-15. st. přestavěn a rozšířen na unikátních pět lodí, pozoruhodná klenba, zbytky gotických fresek, barokní úpravy ze 17. a 18. st. - obraz sv. Kateřiny od A. Bloemera z r. 1640, galerie, plastiky, zvonice z r. 1737), zámek se strážní věží s ochozem (zal. v 14. st., v 16. st. přestavba, v interiérech dnes Muzeum historie a kultury regionu Mühlviertel), zámecká kaple (v int. okolo 300 podmaleb na skle, 19. st.); navečer odjezd do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi