ZNOJMO a jihozápadní Morava | ARS VIVA cesty za uměním

ZNOJMO a jihozápadní Morava

Rosice, Oslavany, Ivančice, Mor. Krumlov, Mikulovice, Louka, Hostěradice, Pohořelice, D. Kounice…

TERMÍN: 8. - 9. říjen 2022 (2 dny) NOVÝ ZÁJEZD ČÍSLO ZÁJEZDU: 4222

CENA: 2 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Znojma, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, v hotelu vlastní vinný sklep, příplatek za jednolůžkový pokoj je 400 Kč), dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů. Fakultatiovně: č. 1) cestovní pojištění = 20 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 8.10.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - ROSICE renesanční zámek s arkádovým nádvořím (konec 16. st.), kostel sv. Martina (románský, zřejmě ze 2. pol. 12. st., rozšířený goticky a barokně přestavěný) OSLAVANY původně klášter cisterciaček (založen r. 1225, první ženský cist. klášter na Moravě), po husitských válkách upraven na zámek s arkádovým nádvořím (renes. přestavba 1580-90) IVANČICE město s renesančními domy - radnice (r. 1544), Pírkův dům (1607-11), kostel Nanebevzetí P. Marie (mohutné trojlodí ze 14.-15. st. se starším jádrem, věž dokončena r. 1561) ŘEZNOVICE kostel sv. Petra a Pavla (centrální románská stavba se třemi apsidami a oktogonální věží, 2 pol. 12.st.) MORAVSKÝ KRUMLOV město poničené koncem 2. sv. války a znovu vybudované, farní kostel Všech svatých (pozdně románská a raně gotická stavba, dochovaná v pozdějších úpravách, klenba lodi před r. 1500), bývalý klášterní kostel sv. Bartoloměje (gotický ze 14. st., barokizovaný), poutní kostel sv. Floriána nad městem (raně barokní, r. 1694), dle možností vycházka k zámku (v místě staršího hradu, rozlehlá renesanční stavba ze 2. pol. 16. st. s arkádovým nádvořím MIKULOVICE kostel sv. Petra a Pavla (v jádru románský ze 13. st., dochován včetně apsidy a ústupkového portálu lodi) PLAVEČ rotunda Nanebevzetí P. Marie (jedna z pěti románských rotund na Moravě) v první část prohlídky města: farní kostel sv. Mikuláše (monumentální síňové trojlodí, budované mezi lety 1330-1450), dvoupatrová pozdně gotická hřbitovní kaple sv. Václava (tzv. karner; po r. 1521, v patře kroužená klenba se sochařskou výzdobou); ubytování, volný program

neděle 9.10.

ZNOJMO pokračování prohlídky města: románská rotunda sv. Kateřiny (založena snad již v 11. st., před pol. 12. st. opatřená nástěnnými malbami s nejstarším zobrazením přemyslovské legendy - prohlídka je možná pouze za příznivých klimatických podmínek) LOUKA U ZNOJMA klášterní kostel sv. Václava (premonstrátský klášter založený r. 1190 Konrádem Znojemským; v současné době převážně barokní, ale dochován románsko-gotický presbytář, románská krypta, část gotické křížové chodby) HNANICE kostel sv. Wolfganga (mohutná pozdně gotická stavba z doby kol. r. 1500 - nedokončená, v pokračování zůstal zachován původ. raně gotický kostelík) HOSTĚRADICE městečko s renesanční radnicí (z r. 1620 se starším základem), kostel sv. Kunhuty (složitá, převážně pozdně gotická stavba, klenby trojlodí kol. r. 1500, původně součást komendy řádu německých rytířů, z jejíhož komplexu dosud dochovány části zdiva) MIROSLAV zámek (starobyle působící srostlice převážně ze 16. st. na základech starší tvrze, ext.) POHOŘELICE městečko s kostelem sv. Jakuba Staršího (konec 13. a 14. st., renes. úpravy, v lodi gotické nástěnné malby) LODĚNICE kostel sv. Václava (pozoruhodný pozdně gotický, cihlový, 1429-66, kruchta z r. 1504) DOLNÍ KOUNICE zřícenina kláštera Rosa coeli (klášter premonstrátek založen r. 1181, velkolepá novostavba klášterního kostela zahájena po r. 1320 a dokončována až do konce 14. st.); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi