PODKRKONOŠÍ středověká a renesanční architektura | ARS VIVA cesty za uměním

PODKRKONOŠÍ středověká a renesanční architektura

Dvůr Králové, Lanžov, Miletín, Dolní Olešnice, Hostinné, Dolní Lánov

TERMÍN: 1. říjen 2022 (1 den) OBSAZENO 22% ČÍSLO ZÁJEZDU: 4122

CENA: 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 1.10. odjezd z Prahy v 06:30 hodin - DVŮR KRÁLOVÉ město založené snad v 60. letech 13. st. v sousedství přemyslovského knížecího dvorce, od roku 1399 královské věnné město: zbytky opevnění s tzv. Šindelářskou věží, renesanční radnice, kostel sv. Jana Křtitele (románská stavba přestavěná raně goticky a ve dvou fázích v 15. st. do podoby velkorysého halového trojlodí) LANŽOV kostel sv. Bartoloměje (pozdně románská loď s bohatým portálem, renesanční přestavba presbytáře) MILETÍN historicky významné sídlo, první zmínka r. 1124, v r. 1241 darován Řádu německých rytířů - zbytky komendy údajně v areálu kostela Zvěstování Panny Marie (jádro z pol. 13. st., přestavba ke konci 15. st., zachovány pozdně románské konzoly, regotizace 1898-1905) DOLNÍ OLEŠNICE kostel sv. Jakuba (renesanční přestavbu navrhl patrně Carlo Valmadi, sgrafitová výzdoba fasády) HOSTINNÉ město s pravidelným šachovnicovým půdorysem založené kolem r. 1270, významný soubor autenticky dochovaných měšťanských domů s podloubím, goticko-renesanční radnice s představěnou věží, děkanství se sgrafitovou výzdobou, kostel Nejsvětější Trojice (raně gotická stavba přestavěná pozdně goticky a renesančně Carlem Valmadim, tajemný „pohanský kámen“), františkánský klášter (raně barokní stavba z let 1677-84) DOLNÍ LÁNOV kostel sv. Jakuba (pozdně gotická utrakvistická kaple, velkorysá přestavba v letech 1599-1603 - Carlo Valmadi); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek