NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, OPOČNO | ARS VIVA cesty za uměním

NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, OPOČNO

zámky a města východních Čech

TERMÍN: 24. září 2022 (1 den) OBSAZENO 40% ČÍSLO ZÁJEZDU: 4022

CENA: 950 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 24.9.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - NÁCHOD město, kde se prolíná bohatá historie s moderní architekturou: centrem je náměstí T.G. Masaryka s děkanským kostelem sv. Vavřince (počátek 14. st., přestavěn v letech 1570-78 italským stavitelem Baltazarem), zámek (původně středověká tvrz, později přestavěná na výstavní renesanční zámek - arch. C. Lurago v letech 1650-59), v bývalé jízdárně Galerie výtvarného umění (evropské výtvarné umění 16.-20. st., regionální umění a významná sbírka ruského malířství; aktuální výstava), monumentální vila továrníka Josefa Bartoně z Dobenína (arch. P. Janák, 1927-28), budova banky a městských lázní (arch. P. Janák, 1928-30), dům Cyrila Bartoně (arch. O. Novotný, 1929-31), secesní divadlo (arch. A. Čenský, 1912-14) NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ půvabné historické město vzniklé na místě hradiště z doby bronzové; renesanční Husovo náměstí jedinečný kompaktní urbanistický útvar (140 x 160 m) - domy s arkádovými podloubími (vybudovány jednotně po požáru v r. 1526), barokní Mariánský sloup (r. 1696) a sousoší Nejsvětější Trojice (r. 1767), kostel Nejsvětější Trojice (1513-23); zámek na místě městského opevnění, pozdější barokní přestavba (arch. C. Lurago, 1655-61), v letech 1909-13 upraven pro nové vlastníky - Josefa a Cyrila Bartoně z Dobenína (arch. D. Jurkovič, unikátní výzdoba od předních umělců období moderny - P. Janák, F. Kysela, H. Johnová), obytná kolonie Ve Vilách (podle čas. možností), Bartelmusova vila (D. Jurkovič, 1900-01) OPOČNO na základech starého oppida, rodné město jednoho z nejznámějších českých malířů Františka Kupky (1871-1957); renesanční a barokní domy na Trčkově a na Kupkově náměstí, barokní Mariánský sloup, renesanční kaple sv. Anny (dnes koncertní síň), děkanský kostel Nejsvětější Trojice (v r. 1716 barokně upraven - arch. G.B. Alliprandi); renesanční zámek vznikl přestavbou gotického hradu (V. Trčka z Lípy, 1560-67 na místě starého oppida), na nádvoří dochované renesanční arkády, později barokní úpravy (arch. G.B. Alliprandi), ojedinělá obrazová galerie renesančního umění (mj. G. del Po, A. Vaccaro, A. del Sarto), sbírka historických zbraní, etnografická sbírka ad.; v zámecké 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek