POZORUHODNĚ PESTRÁ PRAHA 5: SMÍCHOV dvě století proměn… | ARS VIVA cesty za uměním

POZORUHODNĚ PESTRÁ PRAHA 5: SMÍCHOV dvě století proměn…

z cyklu PRAHA náš „kamenný sen“ - architektonické procházky

TERMÍN: 20. září 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3923

CENA: 390 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: odborného průvodce ARS VIVA a osobní audio systémstředa 20.9.

místo setkání: v 15:20 hodin, roh ulic Vítězná a Újezd (spojení - zastávka tramvaje č. 9, 12, 20, 22 Újezd), mapy.cz/s/duvutonapu

Smíchov - městská čtvrť na levém břehu Vltavy původně daleko za hradbami historické Prahy. Od 18. století začíná být volný prostor využíván pro nově vznikající manufaktury i jako rekreační oblast. V následujícím století zde dochází k živelné změně na ryze průmyslovou čtvrť („pražský Manchester“) s mnoha velkými továrnami, významnými i pro Rakousko-Uhersko. Dnes je Smíchov živá dynamická čtvrť s velkou perspektivou, v níž každá doba zanechala své zajímavé stopy - někdy i na stavbách neoprávněně přehlížených…

Obytné domy ve Vítězné ulici postavené z podnětu hraběte Karla Chotka (arch. J. Kaura, před r. 1850 a ve druhé pol. 19. st.) a navazující na (tehdy) budovaný řetězový most Františka I. (dnes most Legií); dům „U Karla IV.“: (arch. J. Tredowsky, 1842-44, na nádvoří se částečně zachovaly základy městského opevnění); obytné domy na nároží Vítězné ulice a Janáčkova nábřeží (arch. J. Schulz, kolem r. 1870, sochařská výzdoba od J.V. Myslbeka ad.); Justiční palác, bývalá čtyřkřídlá Albrechtova kasárna (na místě starší vojenské stavby zbourané po r. 1870, 1886-92, později Štefánikova kasárna); zahrada a letohrádek Kinských (Musaion) na místě bývalých vinic (arch. H. Koch, 1827-31, klasicismus); novorománský benediktinský kostel a klášter sv. Gabriela zal. hraběnkou Sweets-Sporckovou (arch. H. de Hemptonne, G. Bethune, r. 1888-91, zdobený portál se sochami sv. Benedikta a sv. Scholastiky); novogotický kostel a klášter Sacre Coeur (arch. G. Bethune, 1882-84, opěrné pilíře, zřízen jako vzdělávací instituce pro dívky ze zámožných rodin); Švandovo divadlo na místě starého divadla společnosti Pavla Švandy ze Semčic z konce 19. st. (kubistická fasáda arch. L. Machoň r. 1818, r. 1922 přestavba interiéru, r. 1999 přestavba arch. D. Vávry); Arbesovo náměstí (dříve Kostelní a Jakubské) na místě kostela sv. Filipa a Jakuba (od 12. st., zbořen v r. 1891, dnes parková úprava), Komerční banka (arch. K. Prager, r. 1993, společně s vedlejšími domy součást větší koncepce); smíchovská radnice (arch. J. Schulz, 1870-74, přestavba staršího domu, plastiky nad průčelím A. Popp; původně novorománská, r. 1863, interiér v novo-maurském stylu); barokní letohrádek Portheimka (také „Bukvojka“, arch. K.I. Dientzenhofer, r. 1725; bývalý letohrádek pro rodinu K.I. Dientzenhofera, později jej koupil F.F Buquoy a v r. 1815 bratří Portheimové, dnes využíváno pro kulturní účely); trojlodní novorenesanční kostel sv. Václava (arch. A.V. Barvitius, 1881-85) na místě zbořeného křídla barokního letohrádku (náhrada za kostel sv. Filipa a Jakuba), kazetový dřevěný strop s polychromií; v sousedství farního domu kostela sv. Václava (arch. A.V. Barvitius, 1881-09) kancelářský komplex Portheimka Center (arch. J. Cigler, V. Marani, r. 2004) historizující Národní dům a secesní tržnice s litinovou konstrukcí a prosklenou dvoranou s ochozy (arch. A. Čenský, 1906-09); secesní domy na Náměstí 14. října; secesní domy na Janáčkově nábřeží: čp. 84 (arch. E. Dufek, J. Čapek, r. 1910) ad.; smíchovská synagoga (přestavěna ve 30. letech 20. st., arch. L. Ehrmann, konstruktivismus, v souč. době depozitář Židovského muzea); komplex budov Zlatý Anděl (arch. J. Nouvel, r. 2000, lettrismus na skleněné fasádě; restaurace, kanceláře, obchody, banky aj.)

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi