OPAVA, KATOWICE, OSTRAVA tři slezské metropole - osudy industriální a městské architektury | ARS VIVA cesty za uměním

OPAVA, KATOWICE, OSTRAVA tři slezské metropole - osudy industriální a městské architektury

tři města v geografickém trojúhelníku - tři (ne)sourodé osudy v regionu - tři odlišné vstupy do 21. století

TERMÍN: 23. - 26. září 2021 (4 dny) OBSAZENO 24% ČÍSLO ZÁJEZDU: 2821

CENA: 6 800 Kč       se slevou 6 700 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v srdci Ostravy nedaleko katedrály Božského Spasitele, Domu umění, dalších pamětihodností a hospůdek Stodolní ulice; free WiFi, minibar, klimatizace ad., 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč); dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, městský poplatek, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky. Cena nezahrnuje vstupné, milodary do kostelů. Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) LANDEK PARK, KATOWICE = 700 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Kulturně-historicky bohaté město Opava v protikladu průmyslového srdce republiky Ostravy a zcela nový koncept souměstí okolo polských Katowic a jejich proměna v kulturní centrum jižního Polska.

čtvrtek 23.9.

odjezd z Prahy ve čtvrtek v 06:30 hodin - OPAVA kulturně-historické srdce Slezska; městská práva získána již za Přemysla Otakara I. v r. 1224, od 14. st. centrum knížectví Opavského, od r. 1742 hlavním městem rakouského Slezska; až do vzniku země Moravskoslezské v r. 1928 sídlo zemských úřadů - řada původně správních a reprezentačních budov, dodnes nese charakter kulturně rozvinutého slezsko-sudetského města); nádraží Opava-východ (arch. P. Krátký a J. Kotek, původní výmalby a interiéry z let 1851-55 a 1892-93 po precizní generální opravě), Obchodní dům Breda&Weinstein (arch. L. Bauer podle myšlenek amerického arch. L.H. Sullivana, r. 1928); nákupní a společenské centrum Breda&Weinstein (AED projekt, arch. O. Hájek, L. Fecsu, O. Rosová, r. 2012, stavba roku 2013), gotický kostel konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie (tj. druhý sídelní kostel ostravsko-opavského biskupa; původ. založen r. 1216, ve 14. st. přestavba z pálených cihel, po požáru r. 1689 barokní úprava), Slezské divadlo (r. 1805, činohra a opera), radnice zvaná „Hláska“ a renesančně přestavěné centrum města; Dům umění (možnost prohlídky aktuální výstavy), Dolní náměstí, Mariánský sloup, kostel sv. Vojtěcha (původně got., v letech 1675-81 novostavba jezuitského kostela po vzoru římského kostela Il Gesú), Slezské zemské muzeum (od r. 1814 - jedno z nejstarších muzeí v zemi; mj. jedinečná expozice evropského umění 14.-18. st.), reprezentační stavby Masarykovy třídy (mj. bývalé Ředitelství pošt a telegrafů a Blücherův palác z r. 1737), Městský dům kultury (dříve Obchodní a živnostenská komora) a Okresní úřad, Březinova ulice, Marianum, Vaškovo a Bezručovo náměstí; zrekonstruované Městské koupaliště Opava (r. 1930, funkcionalistický "zázrak") OSTRAVA ubytování v centru města; volný program

pátek 24.9.

OSTRAVA volný program; fakultativní výlet č. 1: PETŘKOVICE Hornické muzeum Landek Park (navrženo k zápisu na seznam UNESCO) zahrnuje mj. unikátní prohlídku bývalého dolu Anselm KATOVICE / KATOWICE (PL) významné centrum Slezského vojvodství a hl. město Horního Slezska; oblast osídlena od 6. st., vládli zde slezští Piastovci, od r. 1335 součást Českého království (Jan Lucemburský); městem od r. 1865, v r. 1921 připojeno proti vůli zdejších německých, slezských a židovských obyvatel k Polsku. Společně s dalšími sousedními městy se jedná o více než dvoumilionovou konurbaci s převažující těžbou černého uhlí a hutnického průmyslu; interiéry a design nového nádraží (v r. 1972 jedna z nejprogresivnějších staveb, přebudována španělskou projekční společností Neinver a Medusa Group v r. 2012), konferenční a nákupní centrum Altus (arch. D. Paleta, nejvyšší budova Jižního Polska - v. 125 m, r. 2003), hotel Courtyard Marriott, hala Spodek nejslavnější polská brutalistní víceúčelová hala (arch. M. Gintowt a M. Krasiński, r. 1971), Mezinárodní kongresové a kulturní centrum zabudované do umělé parkové terénní muldy (arch. K. Ingarden, J. Ewý, r. 2014), koncertní a nahrávací haly Národního symfonického orchestru (špičkové výtvarné a akustické řešení prostor ve střední Evropě; arch. Konior Studio, r. 2014), Slezské divadlo Stanisława Wyspiańského (arch. C. Moritz, r. 1909), architektura městských budov šedesátých let, Galerie současného umění (příklad polského architektonického brutalismu; r. 1965), „kruhový objezd umění“ (galerie Akademie výtvarných umění, r. 2007), Slezské muzeum (arch. R. Riewe Architekten, r. 2015; v rámci areálu expozic zachována část uhelného dolu a jeho Štoly 2); Univerzitní čtvrť: CINiBA (studio HS99), D. Herman, P. Smierzewski, W. Subalski, r. 2012), budova polské FAMU a studentský rozhlas a televize (BAAS Arquitectura, Grupa5 Architekci, r. 2017); Nikiszowiec osada pro horníky dolu Giesche (arch. E. a G. Zillmann, r. 1908) OSTRAVA volný program

sobota 25.9.

OSTRAVA původní sídliště na slavné jantarové stezce spojující Baltské moře se Středomořím; před r. 1267 patřila olomouckému biskupovi Brunovi, koncem 13. st. postaven kostel sv. Václava a Slezskoostravský hrad; od počátku 19. st. extrémní rozvoj těžebního a zpracovatelského průmyslu, následně výjimečná urbanizace za všech politických režimů (velké celky slavných architektů - např. Camillo Sitte aj.); dnes město viditelně poznamenáno zásadní změnou původního průmyslového potenciálu a neohrabaným řešením konzumního života (vylidnění centra a uzavření většiny obchodních i kulturních subjektů); VÍTKOVICE Nádraží Ostrava-Vítkovice (arch. J. Danda, r. 1964), Rothschildův „dělnický ráj“: radnice (arch. M. von Ferstel, 1901-02), dělnické obytné město a obchody; průmyslový areál Dolních Vítkovic - příklad rozsáhlé konverze ve velké kulturní centrum (železárny zakládány postupně od r. 1928; vysoká pec č. 1 - poslední odpich v r. 1998), aktuálně přístupno v rámci prohlídky areálu: bar Bolt Tower ve výši 77,5 m (arch. J. Pleskot, 2012-17), plynojem - dnes víceúčelová kulturní hala Gong (arch. J. Pleskot, r. 2012), Malý Svět Techniky U6 (arch. H. a V. Zemánkovi, Z. Fránek, r. 2012), Svět techniky (r. 2014); nádraží Ostrava-Svinov (arch. V. Filandr, r. 2006), Bělský les (funkcionalistická výstavba z r. 1947 "převálcovaná" po r. 1953 Krohovým Sídlištěm Stalingrad), Dům kultury (arch. J. Fragner, 1956-61; pozoruhodná vývojová fáze ve tvorbě slavného meziválečného funkcionalistického architekta, poznamenaná agresí socialistického realismu); procházka sídlištěm Ostrava-Poruba (arch. V. Meduna a další, 1950-60); volný program

neděle 26.9.

OSTRAVA prohlídka historického centra spolu se zajímavými solitéry moderní architektury první poloviny 20. st.: Dům umění (arch. F. Fiala a V. Wallenfels, 1924-26), pasážové domy, obchodní dům Ostravica-Textilia (arch. M. Frommerová, r. 1930), Živnostenská banka (arch. J. a W. Deininger, r. 1904), divadlo Antonína Dvořáka (arch. A. Graf, 1906-07, přestavba v letech 1998-99, arch. Havlíček, Klimeš, Borák a Obroučka), Divadlo Loutek (arch. Hájek a Minářová, r. 1999), hotel Imperial a jeho přestavby (1903-1906, přestavba I. Klimeš), obchodní dům Brouk a Babka (arch. K. Kotas, r. 1930), obchodní domy Baťa a Pešat (arch. B. Fuchs, 1931-32), obchodní dům Bachner (arch. E. Mendelsohn, r. 1933), pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtà (arch. K. Kotas, r. 1929), Moravskoostravská spořitelna (arch. K. Kotas, r. 1925), Hornický dům - Palác Elektra (arch. A. Kubíček, r. 1926), Union banka (arch. J. Stockar-Bernkopf, r. 1929), Národní dům, centrum Nová Karolina (arch. OMA-Rem Koolhaas a F. Alkemade, r. 2012), nová radnice (arch. V. Fischer, F. Kolář, J. Rubý, r. 1930); podle časových možností prohlídka Dolu Michal se zachovanou expozicí posledního dne a jedinečným komentářem bývalých zaměstnanců (arch. F. Fiala, 1912-15); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi