Na rozhraní ČECH, MORAVY A RAKOUSKA…

Jindřichův Hradec, Slavonice, Klášter, Strmilov, Soběslav

TERMÍN: 5. - 6. květen 2018 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2618

CENA: 2 600 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dvoudenní zájezd s ubytováním a snídaní - bufet (3* hotel v historickém centru Slavonic v rekonstruovaném pozdně gotickém a renesančním domě, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím podrobný popis na www.hotelarkada.cz; příplatek za jednolůžkový pokoj je 400 Kč)


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 5.5.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - JINDŘICHŮV HRADEC historické město zal. českými králi před r. 1220 na místě starého slovanského hradiště, dnes významná městská památková rezervace u rybníka Vajgar: hrad a zámek - jeden z nejrozsáhlejších zámeckých komplexů v Čechách a na Moravě (národní kulturní památka); původně gotický hrad (jádro tvořila hranolová románská věž) přestavěn ve 14. st., po r. 1560 přestavba na reprezentativní renesanční zámek (italští arch. B. Maggi, A. Cometa, G.M. Faconi aj.), zahradní kruhový altán „Rondel“ (arch. B. Maggi), měšťanské domy na náměstí (16.-19. st.), bývalá Landfrasova vila (30. léta 19. st.), secesní vila (arch. O. Novotný, r. 1904), funkcionalistická vila Kolínových (arch. A. Mečíř, 1932-34), kostel Nanebevzetí Panny Marie původně gotický (pol. 14. st.), později rozšiřován (15. st.), Špulířská kaple (1489-1506, zdobená kroužená žebrová klenba), kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů (raně gotické založení ze 2. pol. 13. st., několikrát přestavován, dochovány ojedinělé nástěnné malby z 1. pol. 14. st.), bývalá jezuitská kolej s kostelem sv. Maří Magdalény; volný program, možnost prohlídky Muzea Jindřichohradecka v areálu býv. kláštera minoritů - mj. historická a archeolog. expozice, galerie církevního umění, síň E. Destinové, Krýzlovy jesličky (největší betlém na světě, 60 m2, 1 756 figurek) SLAVONICE ubytování v centru města - kandidát na zápis do seznamu UNESCO; volný program

neděle 6.5.

SLAVONICE jedno z nejmalebnějších měst na rozhraní tří historických území Čech, Moravy a Rakouska; ojediněle dochovaná městská struktura se dvěma náměstími, lemovanými pozdně gotickými a renesančními domy s mázhauzy (časté sklípkové klenby a sgrafitová výzdoba); gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (14.-16. st.), kaple Božího těla (zal. r. 1280, pobořena za husitských válek, nově postavena r. 1478, barokní přístavba, loretánská kaple z r. 1820); možnost výstupu na věž s nádhernou vyhlídkou na staré město a zbytky středověkého opevnění KLÁŠTER kdysi významné poutní místo v malebné krajině nazývané „Česká Kanada“, zal. paulánskými mnichy v 16. st. u zázračného pramene - dochovaný (a opravený) klášterní kostel Nejsvětější Trojice (arch. G.D. Orsi, 1668-82) STRMILOV osada založená pány z Hradce ve 13. st.; hřbitovní jednolodní kostel Sv. Ondřeje (pův. pozdně románský - dochováno románské okénko v apsidě, upravován ve 14.-17. st., got.- renesanční fresky z doby kolem r. 1604) SOBĚSLAV významné historické město založené Rožmberky; děkanský raně gotický kostel sv. Petra a Pavla (zal. kolem r. 1280, hlavní dvoulodí se sklípkovou klenbou ve tvaru čtyřcípé hvězdy z konce 15. st., v r. 1722 přistavěna kaple sv. J. Nepomuckého), bývalý špitální gotický kostel sv. Víta (zal. po r. 1380, cenné gotické dvoulodí s křížovou a obkročnou klenbou); hrad (původně románsko-gotický, přestavěn na městskou knihovnu - arch. J. Kročák, r. 2009); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

https://www.jh.cz/
https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs
https://www.youtube.com/watch?v=Y97pyO_B75o
http://pamatkovykatalog.cz?element=17708053&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=676001&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=686682&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=681266&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=692222&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.jesuit.cz/historie.php
http://www.slavonice-mesto.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=684970&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.ceska-kanada.cz/klaster.html
http://pamatkovykatalog.cz?element=685706&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.musobeslav.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=680082&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=690886&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=684274&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi