architekt JOŽE PLEČNIK ve Vídni, Lublani a okolí | ARS VIVA cesty za uměním

architekt JOŽE PLEČNIK ve Vídni, Lublani a okolí

CELJE, KRANJ, KAMNIK, ČRNA VAS, BEGUNJE

TERMÍN: 19. - 23. červen 2024 (5 dnů) OBSAZENO 30% ČÍSLO ZÁJEZDU: 1524

přihlášky nejpozději do 31. března 2024

CENA: 13 900 Kč       se slevou 13 700 Kč
možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Lublaně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky Fakultativně: č. 1) PLEČNIKOVA DÍLA V OKOLÍ LUBLANĚ cena = 900 Kč; 2) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 350 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 600 Kč.Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 14 € za osobu (vybere průvodce před ubytováním) a plavbu lodí po Lublanici.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Cesta po stopách výjimečné osobnosti evropské architektury první poloviny 20. století Jože Plečnika(1872-1957): žák O. Wagnera, přítel J. Kotěry, pedagog pražské Uměleckoprůmyslové školy, jeden z nejvýraznějších představitelů expresivních tendencí tzv. vídeňské moderny a autor svébytného architektonického stylu; kromě architektury se věnoval také navrhování nábytku a urbanismu. Svá jedinečná díla postavil zejména v rodné Lublani, na dalších místech ve Slovinsku, v Praze a ve Vídni.

středa 19.6.

odjezd z Prahyv 06:00 hodin (okolo Jihlavy a přes Znojmo - možnost přistoupení na trase) VÍDEŇ díla J. Plečnika (pěšky a autobusem): pomník Johannese Gutenberga (socha M. Fabiani, arch. H. Bitterlich, r. 1900), rozlehlý městský palác Zacherlhaus bytový dům s obchody, použitím železobetonového skeletu v přízemí a prvním patře se stal první moderní stavbou centru Vídně (na zaobleném nároží socha archanděla Michaela - F. Andri, horní patro dekoruje pás Atlantů - F. Metzner,  r. 1903-05); Linke Wienzeile:portál pro dům čp. 38 (arch. O. Wagner, r. 1898), Langerův nájemní dům na rohu Rechte Wienzeile a Steggasse (1901-03), kostel sv. Ducha neobvyklý typ ve stylu raně křesťanské baziliky bez členění sloupy (první sakrální stavba v Rakousku, postavená ze železobetonu, krypta, 1910-13) - Slovinsko: CELJE Lidová spořitelna a záložna dodnes finanční instituce, mohutná stavba, hlavní nárožní vchod zvýrazněn dvěma hlubokýmibalkony nad sebou s mohutnými sloupy, terasou a válcovitým zakončením s bronzovou sochou Krista na kříži (1928-29); navečer příjezd do LUBLANĚ ubytování v centru města; volný program

čtvrtek 20.6.

LUBLAŇ Plečnikovo rodné město (23. ledna 1872), které jej od r. 1920 zahrnovalo mnoha významnými zakázkami (veřejnými stavbami i urbanistickými projekty), jimiž je pozvedl z nezajímavého provinčního rakousko-uherského města ve skvostnou metropoli slovinského národa; pěší procházka: nábřeží řeky Lublanice(JP, celková úprava v letech 1931-39), Dračí most (arch. J. Melan, r. 1901, klenot secesní mostní architektury), Ústřední tržnice (JP, 1940-44) dvoupatrová budova umístěná majestátně podél řeky se dvěma otevřenými lodžiemi - na straně nad řekou elegantní půlkruhová okna, na straně do ulice sloupová kolonáda (původní dřevěné stánky také podle Plečnikova návrhu), Peglezen - tzv. Žehličkový dům(JP, 1932-34) rodinný dům manželů Prelovšekových (štíhlá stavba na velmi úzkém a dlouhém pozemku se zimní zahradou a vlajkovým stožárem), Trojmostí (JP, 1929-32) originální urbanistická koncepce tří mostů přes řeku Lublanici: původní centrální kamenný most z r. 1842 osadil kuželkovou balustrádou z betonu a po bocích ho doplnil dvojicí železobetonových mostů se stejnou balustrádou; postranní schodiště vedou k rybí tržnici, toaletám a na spodní terasy; hlavní Prešerenovo náměstí pod lublaňským hradem (původně románský - zal. ve 12. st., pak gotické a renesanční úpravy, poslední po zemětřesení v r. 1895), slovinskáNárodní a Univerzitní knihovna(JP, 1936-41) jedno z Plečnikových vrcholných děl (koncepce stavby jako chrámu lidské vzdělanosti), Pyramida v Zoisově ulici (JP, r. 1927 úprava veřejných prostranství podle zásad C. Sitteho); zbytky římského opevnění; městská čtvrť Trnovo: Plečnikův dům - k domu, který v r. 1915 zakoupil jeho bratr, přikoupil JP v r. 1920 sousední dům, v letech 1921-30 oba propojil a postupně upravil interiéry a přistavěl válcové věže, můstek (žil a pracoval zde až do své smrti 7. ledna 1957); v r. 1972 komplex zpřístupněn veřejnosti, dochovány původní interiéry (v r. 2021 otevřena nová stálá expozice z fondu Muzea architektury); Trnovský přístav - plavba lodí po Lublanici zpět do centra (pod devíti mosty), výstup u Zdymadla (JP, projekt 1933-40, realizace 1940-44); parková úprava přilehlého Ambrožova a Vrazova náměstí; volný program

pátek 21.6.

LUBLAŇ Pojišťovna Vzajemna(JP, 1928-30) důmyslně rytmizovaná fasáda cihelnými sloupy přes všechna tři podlaží Žaleneobvyklý hřbitovní areál (JP, Plečnikův vlastní hrob, 1938-40) za monumentální dvoupatrovou vstupní kolonádou je v parku soubor třinácti drobných kaplí a pavilonů - jakoby „nahodile“ rozmístěných, doplněný lavičkami, sloupy, kašnami (hlavní myšlenkou konceptu bylo nevzbuzovat tradičně pochmurnou hřbitovní atmosféru), původní Plečnikův název „Zahrada všech svatých“ později změněn podle staroslovanského pojmenování místa smutku „Žale“; Obchodní a živnostenská komora (JP, rekonstrukce původní novorenesanční budovy z r. 1882, díky štědrému rozpočtu mohl použít nejkvalitnější materiály a vznikl opravdový finanční palác,1924-27); městská čtvrť Šiška - velkolepý farní kostel sv. Františka z Assisi (JP, 1925-27) první velká Plečnikova realizace v Lublani (inspirován starověkým řeckým chrámovým prostorem, do kterého vložil centrálu tvořenou kruhovým sloupořadím; zvonice z r. 1931); Tivoli - největší městský park s Plečnikovou promenádou; volný program - možnosti návštěvy: Národní muzeum (stálá expozice archeologických, historických a kulturních fondů Slovinska), Slovinská národní galerie (bohaté sbírky evropského a slovinského umění od středověku po 20. století a aktuální výstava), MG (Galerie moderního umění) expozice slovinského malířství a sochařství 20. st., MAO (Muzeum architektury a designu v renesančním zámku Fužine) vývoj architektonických slohů,výstavy grafického designu, fotografie ad., MSUM (Muzeum současného umění)

sobota 22.6.

LUBLAŇvolný program; fakultativní výlet č. 1:Kamnik kostel sv. Františka - kaple Božího hrobu (JP, 1952-56), Lectarův dům vyhlášená výrobna a prodejna svíček s 300 letou tradicí (několik návrhů od JP) KRANJ malebné městečko a rodiště slavného slovinského romantického básníka France Prešerena (1800-49); Plečnikovo schodiště s kaskádovitou kašnou (1949-53) před Růžencovým kostelem; úpravy náměstí a divadla, Prešerenův dům (JP, r. 1953), vila Bežek (JP, r. 1936) kubická hmota domu s tektonickým ornamentem (pro lékaře Jože Bežeka, ext.) ČRNA VAS půvabnýkostel sv. Michala na Blatech (JP, 1936-39) neobvyklá finančně úsporná stavba z místního kamene a darovaného dřeva (kombinace antických prvků s místní lidovou tradicí) LUBLAŇ volný program

neděle 23.6.

LUIBLAN BEGUNJE pavilony kláštera řádových sester v parku bývalé věznice (JP, r. 1940) u prostých chýší motiv sloupů ve formě kmenů stromů; odjezd do Prahy (přes České Budějovice - možnost vystoupení na trase)

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi