dvoudenní jarní VÍDEŇ a jedinečné výstavy RENESANCE NA SEVERU - F.A. MAULBERTSH - R. LICHTENSTEIN | ARS VIVA cesty za uměním

dvoudenní jarní VÍDEŇ a jedinečné výstavy RENESANCE NA SEVERU - F.A. MAULBERTSH - R. LICHTENSTEIN

znovu otevřené WIEN MUSEUM, kolekce umění 20. století HEIDI GOËSS HORTEN

TERMÍN: 27. - 28. duben 2024 (2 dny) OBSAZENO 30% ČÍSLO ZÁJEZDU: 0724

přihlášky nejpozději do 25. března 2024

CENA: 5 300 Kč       se slevou 5 200 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel ve Vídni nedaleko Belvederu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 900 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínkyFakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 140 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 240 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 27.4.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin; možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě) VÍDEŇ Belveder skvost barokní architektury - letní palác prince Evžena Savojského (arch. J.L. von Hildebrandt, 1714-23): Horní Belveder reprezentativní rezidence, která byla od počátku koncipována jako místo pro umění a zůstala jím po celých 300 let - nejprve jako prostor pro umělecké sbírky prince Evžena, poté jako muzeum vystavující císařské sbírky Habsburků (jedno z prvních veřejnosti přístupných muzeí na světě); v interiérech se dnes nachází skvělá obrazárna - stálá expozice rakouského malířství 19.-20. st., z výstavních sálů krásný výhled na Vídeň; aktuální výstava „FRANZ ANTON MAULBERTSCH - IN SICHT“ k 300. výročí narození významného rakouského malíře a rytce (1724-1796), jednoho z nejvýznamnějších středoevropských umělců 18. století, jehož díla jsou kromě Rakouska a Maďarska hojně zastoupená i v Čechách a na Moravě; procházka architektonicky řešenou zahradu s původními fontánami a plastikami objekty; Dolní Belveder - jednoposchoďový zahradní palác, původně soukromé komnaty prince Evžena Savojského; od r. 1903 zde založeno Muzeum pro moderní umění; Karlsplatz - barokní kostel Karla Boromejského (ext., J.B. Fischer z Erlachu a jeho syn J. Emanuel, 1715-37, v interiéru fresková výzdoba od J.M. Rottmayera) WIEN MUSEUM Muzeum města Vídně (6.12.2023) znovu otevřené muzeum s nově instalovanými sbírkami (od pravěku po současnost), původní budova z r. 1959 (arch. O. Haerdtl) byla doplněna přístavbou arch. studia Certov, Winkler + Ruck; název nové stálé expozice (zdarma) je „VÍDEŇ. MOJE HISTORIE“; dvě stanice městské dráhy (arch. O. Wagner, 1898-99), Pavilon Secese (ext., arch. J.M. Olbrich, 1897-08, prostor pro pořádání výstav tehdy vzniklého Sdružení rakouských výtvarných umělců - Wiener Secession); nové vídeňské muzeum SBÍRKA HEIDI GOËSS-HORTEN ve velkolepě zrekonstruované historické budově Hanuschhof pro termínované výstavy uměleckých děl z jedné z nejcennějších soukromých sbírek v Evropě (otevřeno v červnu 2022), aktuální výstava „WE ♥“ představí výběr kvalitních uměleckých děl ze sbírky H. Horten (1940-2022) rozdělený do tří tematických sekcí - německý expresionismus, světové umění 60. a 70. let 20. st., malířství a sochařství mezi figurací a abstrakcí (hortencollection.com/en/exhibitions/current); procházka centrem Vídně: kruhové náměstí Michaelerplatz s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky římského vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: dominantní vstupní průčelí císařské rezidence Hofburg - tzv. Michaelertrakt (podle projektu J.B. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st., realizováno až ve druhé pol. 19. st., dokončeno r. 1888), kostel sv. Michala (13.-18. st.) a Loos-Haus (původně obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen); průchod přes Hofburg (ext., císařská rezidence, 13.-20. st.); ubytování, volný program

neděle 28.4.

VÍDEŇ Albertina významné muzeum výtvarného umění (původně palác vévody Alberta Sasko-Těšínského, zakladatele slavné sbírky grafických listů a kreseb), po rekonstrukci v r. 2003 se specializuje na pořádání výstav - především z vlastních rozsáhlých sbírek ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli; hlavní jarní výstava: „ROY LICHTENSTEIN“ ke 100. výročí narození (1923-97) jednoho z nejvlivnějších průkopníků umění 20. století a jednoho z nejvýznamnějších protagonistů pop-artu (podrobně na www.albertina.at); Maria - Theresien Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. von Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění); Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K.V. Hasenauer, otevřeno r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které byly dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.), KUNSTKAMMER na ploše 2700 m2 je celkem 20 sálů s cca 2 200 uměleckými předměty z unikátní habsburské kolekce (jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstava „RENESANCE SEVERU - HOLBEIN, BURGKMAIR, DÜRER“ tři významní průkopníci renesance na sever od Alp: H. Holbein starší (cca 1464-1524), H. Burgkmair (1473-1531) a A. Dürer (1471-1528). Vůdčí osobnosti převratného období v umění kolem roku 1500 vedle významné role císařského obchodního města Augsburgu - centra renesance na severu; vystaveno bude přibližně 160 děl (převážně obrazů a plastik) ze sbírek vídeňského Uměleckohistorického muzea a mnoha dalších významných evropských sbírek a USA (podrobně na www.khm.at); volný program, možnost návštěvy dalších muzeí: MuseumsQuartier Muzejní čtvrť v areálu bývalých císařských koníren, zahrnující několik výstavních prostorů: Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig), Kunsthalle a Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi); podrobně na www.mqw.at, Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů - italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.; znovu otevřena po několikaleté rekonstrukci), Albertina Modern v roce 2020 otevřený prostor pro termínované výstavy moderního a současného umění ze sbírek Albertiny a kolekce ESSL (novoklasicistní palác z r. 1865, původně Dům umělců), Weltmuseum nové muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017), ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa); navečer odjezd do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi