BESKYDSKO malebným krajem lidových tradic a šlechtických sídel | ARS VIVA cesty za uměním

BESKYDSKO malebným krajem lidových tradic a šlechtických sídel

Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn, Helfštýn, Lipník nad Bečvou, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Lešná, Hranice

TERMÍN: 24. - 25. září 2022 (2 dny) NOVÝ ZÁJEZD ČÍSLO ZÁJEZDU: 0322

CENA: 2 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (3* hotel obklopený lesoparkem na kraji Rožnova pod Radhoštěm, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi; v areálu hotela je mj. fitcentrum, vnitřní a venkovní bazén, kuželna; příplatek za jednolůžkový pokoj je 700 Kč); dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů a městský poplatek 50 Kč za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 24.9.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM město zal. ve 14. st., od r. 1861 centrum nábytkářství (Michael Thonet, od r. 1953 TON); náměstí s farním kostelem sv. Jiljí (v barokním slohu na místě původní gotické stavby (postaven posl. příslušníkem hraběcího rodu Rottalů v pol. 18. st.), zámek (barokně-klasicistní stavba z 2. pol. 18. st.), Vila Thonet (ext., podle možností prohlídka showroomu firmy Thonet) SVATÝ HOSTÝN významné moravské poutní místo - bazilika Nanebevzetí Panny Marie (na místě původní mariánské kaple z druhé pol. 16. st., barokní přestavba objektu dokončena r. 1748 hrabaty z Rottalu), po josefínských zákazech poutí procesí obnovena v pol. 19. st., r. 1903 vytvořena Křížová cesta (arch. D. Jurkovič, ve stylu valašské lidové architektury) HELFŠTÝN jeden z největších hradních komplexů v českých zemích (rozsáhlý areál užitkových i fortifikačních staveb - zpřístupněna čtyři nádvoří, vývoj hradní architektury od 14. do 17. st., poté proměňován v romantickou hradní zříceninu, stálá expozice uměleckých kovářů Hefaiston) LIPNÍK NAD BEČVOU významná městská památková rezervace: dochované opevnění, zámek, areál piaristického kláštera, měšťanské domy s podloubím, empírová radnice, židovská část - nejstarší dochovaná synagoga na Moravě (16. st.) ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ubytování; volný program

neděle 25.9.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM historické centrum Beskydska, dnes malebné městečko na úpatí Vsetínských vrchů, původní osada zal. kolem r. 1267 kolonizací olomouckých biskupů, v 16. až 19. st. v držení rodu Žerotínů (hospodářský rozmach - sklářství a tkalcovství), již koncem 18. st. zaznamenány léčebné účinky zdejšího klimatu, v r. 1820 založeny lázně pro nemocné s plicními chorobami (v době největšího rozkvětu na poč. 20. st. ročně přijíždělo na 3000 hostů, Rožnov řazen mezi nejlepší léčebné lokality v Evropě), lázně zrušeny v r. 1953; Valašské muzeum v přírodě nejstarší moravský skanzen zal. r. 1925 bratry B. a J. Jaroňkovými - jednotlivé části: Dřevěné městečko (původní část areálu, přeneseny dřevěné domy z náměstí, budova fojtství z Velkých Karlovic, replika kostela sv. Anny z Větřkovic s lapidáriem a Valašským Slavínem jako čestným pohřebištěm - pohřben např. E. Zátopek, J. Karafiát), Valašská dědina nejrozsáhlejší areál (od r. 1962, hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn, kovárna ad.), Mlýnská dolina nejmladší část skanzenu (otevřena r. 1982, technické stavby - valcha, mlýn, pila, hamr, lisovna olejů, pohon mechanismů vodní silou), Sušák (nové expozice národního regionu Valašsko) VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ vstupní brána Moravskoslezských Beskyd a centrum moravského gobelínářství; procházka městskou památkovou zónou, renesanční zámek Žerotínů (ext., od r. 1539, pozdější barokizace, od r. 2014 kompletní oprava) LEŠNÁ u VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ původně barokní zámek, do dnešní podoby přestavěný rodem Kinských koncem 19. st. (klasicizující stavba s romantizujícími novogotickými detaily, obnovené malované stropy, barokní podlahy, původní zámecký mobiliář přelomu 19. a 20. st., přístupný veřejnosti od r. 2011), rozsáhlý anglický park o rozloze 7 ha, jeden z nejcennějších krajinářských celků na severní Moravě HRANICE město ležící v Moravské bráně na soutoku Bečvy a Veličky (od pravěku důležitý obchodní a dopravní uzel - původní Jantarová stezka), město zal. ve druhé pol. 13. st., nejvýznamnější držitelé Cimburkové, Pernštejnové, Ditrichštejnové; městská památková zóna, renesanční zámek, zbytek hradeb a bašty, pozoruhodná synagoga v orientálním stylu; návrat do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi