ARS VIVA | ARS VIVA cesty za uměním

Galerie moderního umění v Hradci Králové

«« zpět na výstavy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

www.galeriehk.cz

STÁLÉ EXPOZICE

KRESBA A GRAFIKA: PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN

Stálá expozice se částečně promění. Bezprostřednost kresby, její materiální ne­náročnost, pohotovost až expresivita, umožňuje sledovat expozici podrobněji s řadou dosud skrytých detailů. Nově budou k vidění vybrané kresby a grafic­ké listy, které dokreslují dění v oblasti výtvarného umění jednotlivých dekád 20. století. Na výstavě budou zastoupeni např. Vladimír Boudník, Alena Kučero­vá, Jan Rambousek, Vladimír Silovský, Adriena Šimotová, kteří se převážně kres­bě a grafickým technikám věnovali. Do expozice současně zařadíme také díla těchto autorů: Petr Dillinger, Bedřich Feigl, František Hudeček, Věra Janoušková, Jiří John, Eva Kmentová, Rudolf Kremlička, Kamil Lhoták, Julius Mařák, Karel Ne­praš, Zorka Ságlová, Jan Smetana, Josef Šíma, Vojtěch Tittelbach.

PROHLÍDKY – OKRUHY

Pro skupiny zájemců jsou připraveny prohlídky s našimi kurátorkami, které vám pomohou porozumět modernímu umění, osvětlí jednotlivé obrazy či zasvětí do tajů památkově chráněné budovy.

1. Budova a historie galerie (45 minut)

2. Proměny obrazu/Obrazy proměn 1900–1945 (45 minut)

3. Proměny obrazu/Obrazy proměn 1945 – současnost (45 minut)

4. K právě probíhajícím výstavám (30 minut/výstava)

Jednotlivé prohlídky je možno kombinovat, maximálně však do rozsahu 90 min. Minimální účast 4 osoby, vstupné 30 Kč.

Bližší informace a registrace termínu u K. Křížkovské, e-mail: odborne@galeriehk.cz

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

 Ke stálé expozici PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN a k současným výsta­vám jsou připravené doprovodné programy s výtvarnými dílnami pro MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ i další skupiny zájemců.

Termín (úterý – pátek) lze domluvit u Anety Patkové.

E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.

 

 

 

 

 

 

«« zpět na výstavy

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi