letecky: SANTIAGO DE COMPOSTELA a Galicie

historické klenoty „zelené zahrady“ Španělska - La Coruna, Lugo, Betanzos, S. Eulalia

TERMÍN: 8. - 12. květen 2017 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5517

CENA: 17 400 Kč       se slevou 17 200 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 030 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Lufthansy), transfer letiště-hotel-letiště, 4x ubytování se snídaní  (3* hotel v Santiaga de Compostela, nedaleko katedrály a historického centra, 2lůžkové pokoje příslušenstvím, free Wi-Fi, safe, klimatizace; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (autobusem, bez vstupného): výlet č. 1) LA CORUNA cena = 1 200 Kč; výlet č. 2) LUGO cena = 1 200 Kč; nabídka č. 3) 4x večeře v hotelu = 1 900 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné za služby ve Španělsku (15 €) - vybere průvodce ARS VIVA před odletem v Praze.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

GALICIE je historická a geografická oblast na severozápadě Španělska (zde se také nachází nejsevernější a nezápadnější bod pevninského území státu). Ve starověku bylo toto území součástí římské provincie HISPANIA TARRACONENSIS, od 4. st. samostatná provincie Gallaecia (podle místního kmene Gallaciů); později součást Suébské a Vizigótské říše. Díky malebnému pobřeží, příjemnému klimatu a celoroční vláze je Galicie společně se sousední Asturií nazývaná „zelenou zahradou Španělska“ s vyhlášenými místními gastronomickými specialitami (ryby a mořské plody, klobásky, sýry, pálivé papričky, fazole atd.).

pondělí 8.5.  

odlet z Prahy v 06:00 hodin (via Frankfurt), sraz účastníků v 04:30 hodin na letišti V. Havla v Praze (odletová hala Terminálu 2, 2. podlaží, pulty vlevo od vchodu E), přílet do SANTIAGA DE COMPOSTELA ve 12:40 hodin; transfer do hotelu, ubytování (uložení zavazadel) v centru jednoho z nejvýznamnějších španělských měst v oblasti Galicie (podle legendy sem bylo dovezeno tělo apoštola Jakuba; ve středověku významné poutní místo, v současnosti ročně po různých trasách navštíví město kolem půl milionu poutníků); náměstí Obradoiro rozsáhlý prostor obklopený historickými budovami - Palacio de Gelmírez (12. st.), Palacio de Rajoy (r. 1766), Špitál Katolických králů (platereskní fasáda z 16. st.), Kolej sv. Jeronýma (románsko-gotický portál), malebné uličky Rua de Vilar a  Rúa Nueva (středověké a barokní domy a paláce); volný program, možnost procházky do Parque de San Domingos de Bonaval (arch. úprava A. Siza, klášterní hřbitov, krásná vyhlídka na město)

úterý 9.5.

SANTIAGO DE COMPOSTELA historické jádro města (od r. 1985 památka UNESCO): katedrála jeden z nejlepších a nejmonumentálnějších příkladů španělského románského umění (od 11.-12. st. na místě původní baziliky z 9. st., barokní fasáda, Zlatnické dveře - románské portály a plastiky, Portico da Gloria - 12. st., románská krypta, katedrální muzeum - sakrální předměty, tapiserie, obrazy, model a zbytky pův. románského ambitu Mistra Matea), Pazo de Xelmírez (arcibiskupský palác, část. středověkého int.), nám. Praza da Inmaculada, Klášter San Martino Pinario (zal. r. 1590, platereskní průčelí, arch. G. Martínez, r. 1611, významný barokní retábl); Muzeum poutníků v měst. paláci ze 16. st. (historie putování k hrobu sv. Jakuba, dokumentace cest do Santiaga od 11. st., modely jednotlivých vývojových fází stavby katedrály, obrazy a plastiky s námětem Sv. Jakuba), klášter de s. Paio de Antealtres (pův. 9. st.), kostel sv. Augustina (r. 1648, oltář), kostel a klášter sv. Františka, městská brána Mazarelos; volný program, možnost návštěvy: Centro Galego de Arte Contemporánea - Muzeum současného umění (budova arch. Alvaro de Siza 1992-04, galicijské a světové souč. umění, mj. Boltanski, Graham, Horn, Kapoor; aktuální výstava; otevřeno do 20:00 hod.) nebo Museo do Pobo Gallego (v areálu kláštera sv. Dominika, muzeum galicijské historie, archeologie, etnografie, současné galicijské umění; otevřeno do 19:30 hod.) nebo vyjížďka (městským autobusem) k Gaiás Cidade da Cultura velkolepý kulturní komplex nad městem na Monte Gaiás, arch. P. Eisenman, otevřené v r. 2011; Muzeum galicijské historie (otevřeno do 20:00 hodin), knihovna, archiv, centrum nových technologií

středa 10.5.

SANTIAGO DE COMPOSTELA volný program; fakultativní výlet: č. 1: LA CORUNA původně ibero-fénický přístav, později římské ARDOBIrum coronium, dnes správní město Galicie na úzkém poloostrově obklopeném dvěma zálivy a nádhernými plážemi, vyhlášené gurmánské centrum (speciality z mořských plodů, sýry, víno ad.); Torre de Hercules jediný dochovaný a dodnes funkční antický maják (2. st., 104 m, u paty římská deska s nápisem, v int. dochovány původní základy, z vrcholu nádherné výhledy na město a skalnaté pobřeží atlantického oceánu, v okolí majáku nová instalace plastik v plenéru), prohlídka přístavních bulvárů Av. de los Cantones a Av. Marina (balkónová architektura od secese po současnost); historické jádro města: hlavní náměstí, kostel sv. Jakuba - Santiago (12. st., dále 14.-15. st.); kolegiata Sta. María (12.-15. st.), barokní kapucínský klášter (arch. Fernando Casas y Novoa, v int. malby - Zurbarán), ruiny františkánského kláštera (od 13. st.), Puerta del Mar, Fundación Caixa Galicia (arch. N. Grimshaw, 1996-2006, výstavní prostor pro umělecké sbírky a administrativní prostory); volný program, možnost návštěvy Archeologického a historického muzea v pevnosti San Antón, Muzea krásných umění (mj. Velázquez, Ribera, Morales, Goya, Rubens ad., sbírka keramiky), DOMUS (Muzeum člověka, arch. A. Isozaki, r. 1995) BETANZOS (podle čas. možností, římský přístav BRIGANTUM FLAVIUM) středověké městečko se zachovalými domy a částí městského opevnění; kostel S. María del Azogue (románsko-gotický, krásný portál), kostel San Francisco jeden z nejzajímavějších galicijských got. kostelů (zal. ve 14. st., figurální výzdoba, unikátní sarkofág z r. 1384), kostel Santiago (od 11. st., portál se sv. Jakubem) SANTIAGO DE COMPOSTELA

čtvrtek 11.5.

SANTIAGO DE COMPOSTELA volný program; fakultativní výlet č. 2: SANTA EULALIA tradiční galicijská vesnička nedaleko Luga, hospodářské kamenné stavby, unikátní kaple Sta Eulalia (objevena až v r. 1924, raně křesťanská svatyně ze 3. st., neobyčejné nástěnné malby) LUGO dříve keltské sídliště nad řekou Minho (pojmenováno podle keltského slunečního boha), v letech 14-13 př.Kr. dobyto Římany (Lucus Augusti) a opevněno (unikátní římské hradby dochovány téměř v původní délce 3 km, v. 10-15 m, 85 strážních věží), malebné historické  jádro města vybudované z místní žuly, zachovává středověkou atmosféru: Porta de Santiago krásný výhled na údolí Minha, katedrála (3 věže, monumentální arch., vliv katedrály v Santiagu de Compostela), gotické a renesanční paláce, Convento de San Francisco bývalý františkánský klášter (13. st., dochována kapitulní síň a kuchyň, v areálu dnes Museo Provincial - rozsáhlá a překvapivě kvalitní sbírka: keltská keramika, mince, šperky; galicijské umění, španělské malířství, církevní předměty), Casa des Mozaicos (Domus Oceani) zbytky římského obyt. domu (2.-4. st., doch. mozaikové podlahy s geometrickými a figurálními motivy, triclinium, hypocaustum), Plaza Major arkádové náměstí, Plaza del Campo na místě římského tržiště, dnes arkádové náměstíčko s barokní fontánou; volný program, možnost procházky po římských hradbách nebo ochutnávka vyhlášených místních specialit SANTIAGO DE COMPOSTELA

pátek 12.5.

SANTIAGO DE COMPOSTELA dopoledne volný program; možnost prohlídky současné architektury: Sportovní hala S. Clemente (arch. Kleihues, r. 1990), Hudební škola (arch. Abril, r. 2001), Fakulta mediálních studií (arch. Siza, r. 1999) ad.; odlet do Prahy (via Frankfurt) ve 13:35 hod., přílet v 18:00 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.santiagoturismo.com/historia-de-santiago
http://www.galiciaguide.com/Santiago-index.html
http://whc.unesco.org/en/list/347
http://www.galiciaguide.com/Santiago-cathedral.html
http://www.catedraldesantiago.es/en
http://www.sanmartinpinario.eu
http://www.turismocoruna.com/web
http://whc.unesco.org/en/list/1312
http://www.arquivoltas.com/21-LaCoruna/01-CorunaCampo1.htm
http://www.españaescultura.es/es/espacios_culturales/coruna_a/sede_fundacion_caixa_galicia_a_coruna.html
http://www.diazydiazarquitectos.com/proyectos/fundacion-caixa-galicia-lugo-galicia
http://www.galiciaguide.com/Lugo-index.html
http://whc.unesco.org/en/list/987
http://www.turismo.gal/porta-de-santiago?langId=es_ES
http://www.catedraldesantiago.es/
http://www.museodopobo.gal/web/index.php
http://cgac.xunta.gal/
http://museoperegrinacions.xunta.gal/
http://www.cidadedacultura.gal/
http://mc2coruna.org/domus/
http://www.españaescultura.es

předpověď počasí pro tento zájezd » výhodná nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi